lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Catharina Sternudd

Det forskas alldeles för lite om arkitektur i Sverige. Det ansåg flera forskare vid fyra svenska arkitektskolor som därför skrev en gemensam ansökan till forskningsstiftelsen Formas.

Den föll i god jord och sedan årsskiftet delar Formas ut 80 miljoner kronor, varav 30 går till en svensk forskarskola i arkitektur som koordineras från Lunds Tekniska Högskola.

– Forskningsråden har varit lite njugga, men vi har också varit dåliga på att förklara varför forskning i arkitektur är viktig, säger Catharina Sternudd, forskare och lärare i ämnet.

Och varför är den viktig, då? Jo, enligt Catharina Sternudd finns behov av att ta reda på hur den byggda miljön påverkar oss, bland annat. 

– Arkitekturen utgör ju den miljö som alla omger sig med. Den påverkar vårt välmående och våra vanor, säger hon.

Mer forskningsunderlag behövs för att stödja kommuners arbete för hållbar stadsutveckling. Annars finns risk att kommuner gör ensidiga satsningar utan helhetssyn. 

Hur förortsmiljöer kan uppmuntra barns utomhuslek och fysiska aktivitet är vad ett pågående forskningsprojekt handlar om. Tillsammans med kollegor i Lund och vid Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp har hon specialstuderat Staffanstorp, en typisk svensk förortsmiljö utanför Lund. 

Resultaten publiceras senare under året. En iakttagelse forskarna gjort handlar om samspelet mellan grönytor och lekplatser och bostäder:

– Boendemiljöerna kan bli bättre på att uppmuntra spontan lek utomhus. Många lekplatser ligger utom synhåll från hemmet eller cykelvägen. Då kan det vara svårt att få syn en kompis som man vill gå ut till och leka med. Att höga häckar ofta skymmer utsikten från hus och cykelstigar gör inte saken bättre. 

Sådana här gröna korridorer, som Catharina Sternudd kallar dem, försämrar också barnens orienteringsförmåga. 

Ur ett internationellt perspektiv står sig Sverige ändå bra. Många barn växer upp i områden med trafiksäkra miljöer och med goda möjligheter att ta sig fram på egen hand. Här finns en positiv syn på barns rörelsefrihet, menar hon.

Tack vare ombyggnaden av A-huset har inte bara forskningen, utan även undervisningen, fått sig ett lyft på sistone.

– Undervisningslokalerna har blivit mycket bättre. Den nya, överbyggda ljusgården använder vi för samlingar, utställningar och till och med föreläsningar. Dessutom fungerar den som genväg, så där är alltid folk i rörelse, säger hon.

Text och bild: Kristina Lindgärdekristina.lindgarde@kansli.lth.sejanuari 2012

Snabbfakta

Namn: Catharina Sternudd

Jobbar som: forskare och lärare i arkitektur 

Ålder: 56

Familj: Hans, 56 och barnen Ture, 24 och Lisa, 22

Bor: i Hjärup

Fritidsintressen: Islandshästar och trädgård

Gillar skarpt: Domkyrkans nya besökscentrum i Lund. ”En riktig pralin som gör mig glad! Det är en byggnad som verkligen bryr sig om sitt sammanhang”.

Hoppingivande för senfärdiga: Började plugga till arkitekt vid 33 års ålder.