lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bernt Nilsson

Han räknar ut bättre läkemedel

För den ovane kan det väldiga Kemicentrum te sig som en snårskog av korridorer, laborationshallar och föreläsningsrum. Men till slut hittar jag rätt i lokalerna och träffar Bernt Nilsson, lektor i kemiteknik.

I sin forskning ägnar han sig åt proteinrening, och då åt att utveckla matematiska modeller för att effektivisera denna process som är ett viktigt inslag i utvecklingen av nya läkemedel.

Men låt oss först backa några steg: Proteiner är stora kedjeformiga molekyler och cellernas byggstenar. De reglerar cellens reaktioner och kan knyta till sig substanser av olika slag. När man blir sjuk sker ofta förändringar på cellnivå, vilket gör att proteinet kan ha en nyckelroll i att göra sjukt till friskt.

Eftersom det finns otroligt många olika slags proteiner, gäller att identifiera och få fram just det protein som är inkopplad i den sjukdomsprocess som man söker botemedel för. Därefter behöver man också hitta ett kemiskt ämne som påverkar aktiviteten hos proteinet på det sätt man önskar. I denna långa och dyra process, är Bernt alltså engagerad i momentet att rena upp det s k målproteinet.

– Vi odlar mikroorganismer i små ”fabriker” som kan utsöndra den efterfraktade aminosyran. Därefter används kromatografi som likt ett kaffefilter separerar och vaskar fram proteinet, förklarar Bernt och beskriver sin roll som matematikerns snarare än kemistens.

– Beräkningar och modelleringar behövs för att få en exakt beskrivning av hur mycket man behöver av olika ämnen - som ett matlagningsrecept ungefär, förklarar han. 

– Just nu är vi involverade i utvecklingen av ett nytt insulin. Den molekyl vi arbetar med är ganska liten och därför lite förutsägbart än andra, eftersom den inte kan kombinera sig på så många sätt, berättar Bernt Nilsson. Han tillägger att han om några år kanske sysslar med något annat än läkemedel eftersom hans inriktning har fler tillämpningar.

En gång var han student på samma program han idag forskar och undervisar på. Inte helt överraskande pluggade han extra reglerteknik, ”bara för att tillämpad matematik är så roligt”.

– Att jag valde just Kemiteknik var nog lite en slump. Men att jag började läsa just i Lund berodde helt enkelt på att min storasyster började läsa här.
Idag handleder han studenter i en delkurs ”processimulering”, som finns valbar kurs i slutfasen av Kemiteknik-programmet.

– I lagom doser är undervisning fantastiskt kul! De studenter jag har är jätteduktiga och intresserade, så bilden av att studenterna skulle bli sämre håller jag inte med om, understryker Bernt Nilsson.

Nyligen beslutade Stiftelsen för strategisk forskning att finansiera ett stort forskningscentrum som leds av Bernt Nilsson. Läs mer här.: länk http://www.lth.se/formedia/visa_nyhet/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=123&tx_ttnews%5BbackPid%5D=12159


Intervju och foto: Kristina Lindgärde

Hösten 2007