LTHs Kemi-Julkalender 2008  -  ett initiativ av Alexander Mirholm

På hemsidan kommer en ny lucka att bli öppningsbar varje dag från den förste december och ända fram till julafton. Under varje lucka döljer sig ett videoklipp med ett kemiskt experiment. Luckorna stängs givetvis inte, utan alla videoklipp från tidigare datum kommer att vara tillgängliga. Lucka 0 är möjlig att öppna redan innan den förste december och ger ett litet smakprov på experimenten.

Vill du experimentera mer på egen hand?

Här finns några länkar till internetsidor där experiment av olika slag presenteras:
http://experimentbanken.kc.lu.se
http://www.kemi.resurscentrum.su.se/web/anslagstavla
http://school.chem.umu.se/Compiled/lankar.html
http://school.chem.umu.se/main.html

http://www.lth.se/skolanaringsliv/skolsamverkan/femteklassprojekt
http://www.lth.se/experimentorerna


Bakgrund

Tanken med LTH´s Kemi-Julkalender är att öka intresset för naturvetenskap och teknik i allmänhet och kemi i synnerhet. Speciellt vänder den sig till barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet.

Planering, förberedelse, utförande, filmning samt redigering av materialet för julkalendern gjordes av Alexander Mirholm, student vid bioteknikprogrammet, även ansvarig för femteklassprojektet och experimentansvarig på kemi- och biotekniksektionen.

Hemsidan programmerades av Björn Samvik, student i teknisk matematik, och designades av Alexander Mirholm, student i bioteknik.

Övriga personer som hjälpt till med arbetet kring julkalendern är Anna Andersson, student teknisk nanovetenskap, och Kristofer Janiec, student läkarlinjen.