lunduniversity.lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

H.M. Konungens medalj till Sven Mattisson

2021-06-10

Sven Mattisson, Photo.

Sven Mattisson, LTH:aren bakom Bluetooth. Foto: KVA

Professor Sven Mattisson har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla tekniska innovationer.

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, från 1800-talets förra hälft förlänas för särskilda förtjänster. Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj i 8:e storleken till professor Sven Mattisson.

Som nyexaminerad civilingenjör kom Sven Mattisson 1979 till institutionen för tillämpad elektronik på LTH. I början på 80-talet hände en rad saker på institutionen för tillämpad elektronik som fick betydelse för mobiltelefoniforskningen. Bland annat startades ett mobilradiokonsortium där Ericsson och flera högskolor ingick. Under ett par år var Mattisson utbytesstudent vid Caltech i Kalifornien, USA. Det var där hans doktorsavhandling som handlade om att utveckla en kretssimulator som simulerade analoga beteenden hos en integrerad krets tog form.

Mattisson disputerade 1986 och 1994 lämnade han LTH och blev anställd hos Ericsson Mobile Communications. Där placerades han i ett framtidsprojekt som skulle arbeta med en radiolänk på kort håll och med låg effekt. Den kallades till en början MC-Link vilket stod för Multi-Communicator Link. MC-Link skulle senare bli Bluetooth och utvecklingen gick snabbt. 1998 skapades en intressegrupp bestående av flera stora teknik- och telekommunikationsbolag som utvecklade standarden Bluetooth. Namnet Bluetooth var från början ett internt arbetsnamn (efter Harald Blåtand) men blev senare det officiella namnet.