lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Autonoma moln - starten för WASP

2015-11-02

Karl-Erik Årzén, projektledare på LTH

System som autonomt ska kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt befinner sig i det distribuerade molnet. Det är ett av sex beslutade projekt inom Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Projektet med autonoma moln koordineras av professor Karl-Erik Årzén vid LTH, som nu söker nya doktorander.

– Vi hoppas att komma fram till molnlösningar med kortare fördröjningar och bättre garantier, säger Karl-Erik Årzén, som är professor i reglerteknik.

Wallenberg Autonomous Systems Program är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin med en budget på 1,8 miljarder kronor fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder kronor och deltagande universiteten, Chalmers, KTH, Lunds, Umeå och Linköpings universitet, bidrar tillsammans med industrin med ytterligare 500 miljoner.

– Det övergripande målet är att skapa en plattform för grundläggande forskning och forskarutbildning som kan samverka med ledande svenska företag inom viktiga områden som autonomi och avancerad mjukvara. Med detta mål för ögonen har några av Sveriges ledande forskare nu samlats kring sex viktiga utmaningar, säger Lars Nielsen, professor vid Linköpings universitet och programdirektör för WASP. 

De sex forskningsprojekten utgör starten för tioåriga forskningsprogrammet WASP.  Varje projekt har en finansiering på mellan 3 och 6 miljoner kronor per år. I projekten ingår forskare från minst två och oftast tre universitet. Till det kommer inte mindre än 26 doktorander eller postdoktorer, där rekrytering nu pågår, och så småningom även industridoktorander. Forskare från LTH ingår i alla sex projekt.

Här är projekten:

Automatiska transportsystem

Autonoma moln

Interaktion och kommunikation med autonoma agenter

Datadriven utveckling av autonoma system av system.

Lokalisering och skalbarhet i autonoma system

Interaktion, perception, lärande och verifikation i interaktiva autonoma system


Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

WASP is a major national initiative for strategically motivated basic research, education, and faculty recruitment in autonomous systems and software development. It is Sweden’s largest individual research program ever, and provides unique opportunities for achieving international research excellence with industrial relevance.

Read more:https://wasp-sweden.org/ 

WASP Newsletters