lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Digit@LTH news

Vem ska få nytt hjärta? Artificiell intelligens och läkare gör ofta olika val

Cirka 40 svenskar står i kö för att få nytt hjärta[more]

Uppkopplad askkopp nominerad till Swedish Embedded Award

Max Faxälv, högskoleingenjörsstudent vid Campus[more]

Elektroniktidningen: Systemkretsar ställer nya krav på testningen

Dagens kretsar innehåller funktioner som tidigare fanns

Digitalt fingeravtryck hotar din integritet

Dina mobilappar bildar ett unikt digitalt fingeravtryck.[more]

Digit@LTH in media

MedTech Magazine: AI och läkare gör ofta olika val

När det ska avgöras vem i kön som ska få ett nytt hjärta

Sydsvenskan: Dator kan bli bättre än doktor på att välja rätt patient!

Livslängden skulle kunna öka med ett år om en upplärd dator

Ny Teknik: Tre steg till framtidens datorkretsar

Nanotrådar. Nya materialtyper. Kretsar som byggs på höjden.

Elektroniktidningen: Systemkretsar ställer nya krav på testningen

Dagens kretsar innehåller funktioner som tidigare fanns

Research groups