lu.se

Digit@LTH

LTH, Lund University

Denna sida på svenska This page in English

SMIL 50 år - jubileumsseminarium hösten 2006

Hösten 2006 arrangerades ett seminarium med anledning av 50-årsminnet av Lunds första dator SMIL (SifferMaskin i Lund). Seminariet spelades in och återpubliceras här.

Del 1

1 Bengt EY Svensson, Teoretisk Fysik: Hur SMIL kom till Lund

2 Sten Henriksson, Datavetenskap Spåren av SMIL

3 Kaj Holmgren, Kockums mm: 50 år med matematikmaskiner i industrin

 

Del 2

4 Kenneth Nilsson, Informatik Umeå: SMIL, utveckling och användning

5 Christian Brunschen, Google och DF: Så fungerade SMIL - demonstration med simulator

6 Bo Lenntorp, Kulturgeografi Lund: SMIL, Hägerstrand och Kulturgeografi

7 Bengt Sigurd: SMIL och lingvistiken

 

Del 3

8 Torgil Ekman, Datavetenskap: SMIL och Algol

9 Ingemar Dahlstrand, Saab, Facit, Lunds Datacentral: Algols roll