lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Videofilmer robotveckan 2020

På den här sidan visar vi svenskspråkiga filmer från robotlabbet på LTH som spelades in inför robotveckan 2020. Gemensamt för filmerna är att de visa hur vi på LTH forskar om hur robotar kan underlätta i arbetslivet. De exempel vi visar här handlar om att gör det lättare:

  • markera positioner på golvet
  • programmera robotar

Filmerna riktar sig till personer som är 10 år eller äldre.

Du kan även se engelskspråkiga filmer som riktar sig till gymnasieelever och äldre på robotics.lu.se.

Bluelining på MAX IV - hur man får en robot att rita positioner på golvet

Lisa Klinghav visar hur hon i sitt examensarbete byggt ihop en 3D-skrivare med en mobil robot och programmerat dem så att den ritar ut exakt var utrustningen ska skruvas fast i golvet.

Se en engelskspråkig intervju med Lisas handledare Alina Andersson på robotics.lu.se


Så kan man lära en industrirobot att plocka klossar

En tvåarmad industrirobot har sex elmotorer och ett gripdon på varje hand. Varje motor måste styras rätt för att kunna plocka klossar. Forskaren Elin Anna Topp visar hur man gjort den svåra programmeringen enklare. Så att roboten kan göra rätt uppgift på rätt sätt.

Se Elin berätta mer om sin forskning om samverkan mellan människor och robotar i filmen som följer nedan


Elin Anna Topp forskar om samarbete mellan människa och robotar

Elin Anna Topp började intressea sig för kommunikationen mellan människor och roboten när hon som barn såg Starwars-figuren R2D2 som i filmena kunde göra sig förstådd genom bara genom att pipa. Nu forskar Elin om människo-robot-interaktion och hur man kan göra det lättare för människor att programmera robotar. Och hur robotar ska kunna förklara för människor vad robotarna behöver hjälp med.

En engelskspråkig variant av filmen hittar du på robotics.lu.se


Mathias Haage berättar om hur man kan lära robobotar att bygga hus