lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Robotveckan på LTH 2019
19 – 21 november

För nionde året öppnar vi robotlabbet på LTH för studiebesök. Den europeiska robotveckan erbjuder olika robotrelaterade aktiviteter för allmänheten runtom i hela Europa, och syftet är att visa på robotteknikens ökande betydelse inom en rad olika områden. Vi vill även inspirera ungdomar i alla åldrar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.