lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Scala blir förstaspråk på datateknikprogrammet

2015-11-06

– Jag är mycket glad att vi i Lund är först med detta i Sverige, säger Björn Regnell. Foto: Erik Andersson

Lunds Tekniska Högskola, LTH, inför som första högskola i Sverige programspråket Scala som förstaspråk i introduktionskursen i programmering på civilingenjörsprogrammet i datateknik.

Björn Regnell är biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningsstrategi vid institutionen för datavetenskap och möter – i egenskap av kursansvarig för den inledande programmeringskursen för datateknologer – många kodintresserade förstaårsstudenter.

– Jag är mycket glad att vi i Lund är först med detta i Sverige, säger Björn Regnell och upplyser om att LTH även är bland de första högskolorna i världen att införa Scala som förstaspråk.

Scala är ett så kallat objektfunktionellt språk som förenar två paradigm inom systemutveckling: objektorienterad programmering och funktionsprogrammering. Dessutom är det baserat på öppen källkod.

– LTH var bland de första i världen när vi redan 1990 införde objektorientering med hjälp av språket Simula i vår dåvarande introduktionskurs i programmering.

På den tiden var det ett mycket kontroversiellt beslut, enligt Björn Regnell. 

– Och vi var bland de första att införa programspråket Java redan 1997. Många var kritiska och trodde att objektorientering och Java aldrig skulle bli något, men där hade de ju helt fel, säger han. 

Amelia Andersson som är ordförande för studierådet på datateknikprogrammet vid LTH är mycket nöjd med införandet av Scala som förstaspråk.

– Vi i studierådet har hejat på det här och de allra flesta datateknologer jag pratat med är positiva, säger Amelia Andersson. Många som börjar läsa här har redan lärt sig Java i gymnasiet eller på egen hand och Java upplevs av vissa som mossigt. Nu får vi Sveriges coolaste introduktionskurs i programmering.

Som förstaspråk i datalogiundervisningen har Scala fördelen att språket är mer enhetligt än Java och dessutom mer renodlat i sin objektorientering. Studenterna kan skriva korta, enkla satser direkt utan att behöva konfronteras med knepiga specialregler och svårbegripliga nyckelord.

– Java är något av ett lingua franca inom datavetenskapen och Java kommer fortfarande att vara ett viktigt inslag i introduktionskursen för att ge olika syntax-perspektiv på samma underliggande koncept, säger professor Görel Hedin som forskar och undervisar i programspråksteknologi. 

Java finns kvar i flera av LTH:s fortsättningskurser, så dataingenjörer från Lund kommer alltjämt att ha djupa kunskaper i Java.

Scala bygger vidare på Java men förnyar tekniken radikalt genom att kombinera många avancerade språkforskningsresultat med praktiskt gångbara programmeringsverktyg.

Mjukvaruforskningen i Lund, och det kluster av stora och små mjukvaruföretag som finns i Öresundsregionen, behöver många ingenjörer med både bred och djup kompetens i framtidens utvecklingsprinciper när det gäller mjukvara. 

Scala har trots sin unga ålder redan fått stor påverkan inom mjukvaruindustrin. Några framsynta företag – som Netflix, LinkedIn och Twitter – var tidigt ute med att anamma Scala.

Programspråkforskaren professor Görel Hedin är också nöjd med beslutet:

– Detta rimmar väl med LTH:s starka forskningstradition inom objektorienterad språkteknologi.

 

HISTORIK 

Förstaspråk för datateknologer vid Lunds tekniska högskola

Datateknikprogrammet vid LTH inrättades 1982. 

Tidslinjen med förstaspråk:

Pascal 1982

Simula 1990

Java 1997

Scala 2016

Förhistoria innan 1982: Algol med hålkortsprogrammering

FAKTA: Programspråket Scala
Scala är ett programspråk som förenar funktionell programmering med objektorientering. Namnet står för skalbart språk (scalable language), i betydelsen att språket är avsett att kunna växa med användarnas behov. Utvecklingen av Scala påbörjades 2001 av Martin Odersky, professor vid tekniska högskolan i Lausanne, Schweiz. Odersky har utvecklat stora delar av kompilatorn för Java som används världen över och handleddes som doktorand av professor Niklaus E Wirth som bland annat uppfann programspråket Pascal.