lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Så ser svenskarna på integritet och övervakning på nätet - ny rapport presenteras

2014-06-11

En tvärvetenskaplig forskargrupp har nyligen genomfört en stor enkätstudie om allmänhetens och olika yrkesgruppers syn på IT-övervakning och -integritet samt deras tillit till IT-samhället i stort.

- Dessa frågor är viktiga att förstå och diskutera, både för samhället i stort och för teknikutvecklingen, säger Per Runeson, professor i programvarusystem vid Lunds Tekniska Högskola och den som lett forskargruppen tillsammans med Stefan Larsson, forskare och föreståndare vid Lunds universitets internetinstitut. 

Gruppen har studerat hur digitaliseringen av banker, bibliotek och medier upplevs och fungerar. 

Till exempel visar det sig att användare upplever det lika säkert att betala via internetbanker, trots att de endast i låg grad kan bedöma den tekniska säkerheten, vilket visar att tilliten inte bara är en teknisk fråga.

 Nära hälften anser det oacceptabelt att myndigheter regelmässigt samlar in och bearbetar data om deras internetvanor. 

- Digital övervakning är ett kraftfullt verktyg – på gott och ont. Det är också en tydlig trend i det digitala samhället. Resultaten i enkäten indikerar att vi inte får låta trenden passera utan debatt och demokratisk insyn, annars riskerar tilliten att undergrävas i samhället, säger Stefan Larsson.

Läs rapporten här.