lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Professorn som minskar mobilens energiförbrukning

2015-05-28

Liesbet Van der Perre - LTH:s nya hedersprofessor

Hon började sin presentation med att visa en bild på programmeraren Ada Lovelace och gröna fotspår – för det är just det som hon vill medverka till; Endast genom mer energieffektiva lösningar kan tillväxten i datatakt och spektrumanvändning fortsätta.

Utanför E-huset på LTH:s campus i Lund vajade den belgiska flaggan i vinden och i föreläsningssalen samlades många intresserade studenter, professorer och även LTH:s rektor

Professor Liesbet Van der Perre är en av LTH:s nyaste hedersdoktorer. Idag höll hon en uppskattat presentation om trådlös kommunikation och mer specifikt utmaningen kring användningen av radiospektrum.

– Det finns helt enkelt inte tillräckligt med energi för att fortsätta i samma tempo, med avseende på den tillväxt av datatrafik som nu pågår, säger Liesbet Van der Perre till LTH-nytt.

Lösningen är enligt henne att tänka utanför boxen och komma på helt nya idéer, samt se till att samarbeta med folk som kan tänkas ha olika ingångsvinklar på samma problem. Hon säger att problemet kommer att lösas genom multidisciplinär forskning, och hon har också stor tilltro på 5G – nästa generations mobiltelefoni.

Professor Liesbet van der Perres huvudsakliga anställning är vid IMEC i Belgien, som är ett av Europas och världens ledande forskningsinstitut inom halvledare, elektronik och elektroniksystem. Professor van der Perre handleder även doktorander och undervisar vid Katholieke Universiteit Leuven. Hennes anseende inom både den akademiska och industriella världen är mycket högt och hon har publicerat över 250 vetenskapliga arbeten. Vid IMEC är hon vetenskaplig ledare inom trådlös kommunikation och för närvarande Director of the Green Radio programs, som syftar till att minska energiförbrukningen i mobil kommunikation.

Tillsammans med Axis-grundaren Martin Gren och tidigare ESS-vd:n Colin Carlile utsågs hon av LTH:s styrelse till LTH:s hedersdoktor för år 2015. Martin Gren har redan haft sin presentation och den 2 juni kl 10 håller Colin Carlile sin presentation.

 

Läs mer:

Nya hedersdoktorer vid LTH

Gästföreläsningen av Liesbet van der Perre

Snabbintervju i ljudformat med Liesbet van der Perre

Anders Frick