lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Nydanande mjukvaruforskning prisas internationellt

2014-08-27

Effektivare mjukvaruutveckling har den prisade forskningen lett till.

År 2004 presenterade en grupp forskare en helt ny metod för att automatisera kravhantering, ett centralt område inom mjukvaruutveckling. Tio år senare har forskningen exploderat och gör nu sitt intåg inom den starkt växande mjukvaruproducerande industrin. Snabbare produktutveckling och bättre IT-system blir vinsten.

Nu får forskarna utmärkelsen “mest inflytelserika arbete” vid en internationell forskarkonferens som i år äger rum i Sverige. Arbetet har valts ut som det som har haft mest inflytande på efterföljande forskning och industriell praxis under de senaste tio åren.

Björn Regnell, professor i datavetenskap vid Lunds Tekniska Högskola, är en av författarna till artikeln som handlar om hur man kan använda datoranalyser av naturligt språk för att effektivisera produktledning av mjukvara eller IT-system. Därmed uppfylls såväl användarnas behov som investerarnas affärsmål. 

– Att det behövs kan vi tydligt se av alla de misslyckade IT-upphandlingarna som rapporteras regelbundet i pressen, till exempel polisens PUST-system. Med hjälp av vårt arbete kan man ge datorstöd åt inkommande kundkrav som länkas automatiskt till de interna affärskraven. Den som utvecklar systemet kan därmed lättare hårdprioritera marknadens önskemål. Resultatet blir träffsäkrare mjukvaruprodukter till lägre kostnad.

Utmärkelsen delas ut vid den 22:a årgången av den internationella kravhanteringskonferensen som i år hålls i Karlskrona.

– Det är första gången konferensen hålls här i Sverige, så också det är ett erkännande för svensk kravhanteringsforskningoch dess framstående position inom mjukvaruforskningen, Software Engineering, säger Björn Regnell.

LTH:s forskargrupp samverkar inom detta område i flera projekt med Blekinge Tekniska Högskola, som i år står för den internationella kravhanteringskonferensen www.re14.org. Utmärkelsen delas ut onsdag den 27 augusti i Karlskrona. Forskningen finansierades bl a av Vinnova.

Motivering:

The paper "Speeding up Requirements Management in a Product Software Company: Linking Customer Wishes to Product Requirements through Linguistic Engineering" was selected because it was innovative in several directions. It is one of the first requirements engineering papers to apply natural language processing to large numbers of text-based requirements to emerging requirements problems -in the paper's case, product release planning. It was also one of the first requirements papers to attempt a large-scale evaluation of requirements research work. As such, it provides a template and benchmark for a new breed of requirements papers as the community matured

Kristina Lindgärde