lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Nya hedersdoktorer

2014-12-16

Liesbet Van der Perre har utsetts till hedersdoktor vid LTH...

... liksom Martin Gren...

... och Colin Carlile.

Axis-grundaren Martin Gren, tidigare ESS-vd:n Collin Carlile och den belgiska elektronikprofessorn Liesbet Van der Perre har av LTH:s styrelse utsetts till att bli LTH:s hedersdoktorer år 2015.

– Martin Gren är ett föredöme som entreprenör och ledare. Han har exempelvis erbjudit talrika teknologer kvalificerande och stimulerande examensarbeten som i många fall även fortsatt i anställning, säger Per Foreby, IT-chef på LTH och en av dem som föreslagit Martin Gren.

Colin Carlile har hjälpt LTH med att utveckla sin verksamhet så att den blivit bättre anpassad för att stödja och understödja lokaliseringen av de nya anläggningarna. Liesbet Van der Perre utses för sitt engagemang inom trådlös kommunikation som haft stor betydelse för LTH. Exempelvis har hon ingått i flera EU-projekt där LTH deltagit och varit viktig som exempelvis vetenskaplig rådgivare samt tagit emot flera doktorander. 

Mer om hedersdoktorerna:

Colin Carlile är expert på hur man använder neutronstrålar för att studera egenskaper hos fasta och flytande material - vardagens material. Han har varit direktör vid Institut Laue Langevin i Grenoble innan han blev chef för ESS AB i Lund. Professor Carlile har haft ett avgörande inflytande för lokaliseringen av ESS till Lund och därmed gett oss möjligheten att utvecklas i anslutning till ett dynamiskt centrum för modern materialforskning. De stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV skapar en forskningsinfrastruktur som kommer ha en mycket stor betydelse för oss under de kommande 20 åren. 

Martin Gren har studerat på LTH och startade Axis 1984 i Ideons forskningspark i samarbete med Mikael Karlsson och Keith Bloodworth. Genom att Martin Gren med kollegor inom Axis tidigt insåg internet och digitaliseringens möjligheter inom bildbehandling har man blivit världsledande inom nätverksvideo. Efter 30 år har företaget cirka 1600 anställda och närmare 5 miljarder i omsättning. Axis affärsidé idag är att skapa säkerhet genom digital bildövervakning i kommunicerande nätverk. 


Professor Liesbet van der Perres huvudsakliga anställning är vid IMEC i Belgien, som är ett av Europas och världens ledande forskningsinstitut inom halvledare, elektronik och elektroniksystem. Professor van der Perre handleder även doktorander och undervisar vid Katholieke Universiteit Leuven. Hennes anseende inom både den akademiska och industriella världen är mycket högt och hon har publicerat över 250 vetenskapliga arbeten. Vid IMEC är hon vetenskaplig ledare inom trådlös kommunikation och för närvarande Director of the Green Radio programs, som syftar till att minska energiförbrukningen i mobil kommunikation. 

Kristina Lindgärde