lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Ny metod för avancerad aluminiumsvetsning

2014-05-23

Fredrik Bagge Carlson, doktorand vid Reglerteknik, och Martin Holmstrand, forskningsingenjör på Reglerteknik, gläder sig över det nya aluminiumsvetsprojektet på LTH.

Aluminium är ett lättviktsmaterial som är praktiskt att använda i allt från bilar till båtar och flygplan. Ett av problemen med materialet är dock att det är svårt att sammanfoga, då exempelvis traditionell svetsning inte fungerar. Nu deltar forskare från institutionerna för reglerteknik och datavetenskap vid LTH i det sameuropeiska projektet FlexiFab som går ut på att utveckla ett system för friktionssvetsning med industrirobotar.

Målet är att systemet ska kunna sammanfoga delar i komplicerade strukturer med hög precision och underlätta för användning av aluminiumkonstruktioner i den europeiska transportsektorn.

När två metallskivor fästs ihop används ett koniskt friktionsverktyg som ”drar loss” material från den ena skivan och blandar med materialet på den andra, och vice versa. Metallen blir alltså varm, men inte så varm att den smälter. Proceduren kan närmast liknas med en mekanisk omrörning och medför att skarven mellan skivorna fylls igen vilket leder till att skivorna sammanfogas.

Friktionssvetsning har hittills krävt väldigt stora processkrafter, men ny metodutveckling från en projektpartner, TWI, som var först med att utveckla friktionssvetsning i början på 90-talet, har öppnat nya möjligheter att använda industrirobotar istället för stora och dyra specialmaskiner.

Att använda förhållandevis veka robotar ställer dock höga krav på regleringen för att uppnå den noggrannhet som behövs och det är framför allt detta som kommer att vara fokus för LTH:s insatser.

– Projektet ska leda till att även svåra aluminiumlegeringar kan sammanfogas effektivare och billigare än idag. Det är något som gynnar användandet av lätta konstruktioner inom transportsektorn vilket i sin tur minskar bränsleförbrukning.  Projektet ska också göra att svetsarbetare får en bättre arbetsmiljö, säger Anders Robertsson, professor på Institutionen för Reglerteknik vid LTH.

Projektkonsortiet består av elva olika aktörer och koordineras av europeiska svetsförbundet EWF.

Anders Frick