lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Miljardsatsning på forskning om autonoma system

2015-05-27

Karl-Erik Årzén, Görel Hedin, Anders Rantzer och Fredrik Tufvesson är några av de forskare som får dela på totalt 1,8 miljarder kronor i en satsning på autonoma system och mjukvaruutveckling

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse storsatsar på grundforskning för att främja ett teknikskifte som av många beskrivs som den fjärde industriella revolutionen. Det handlar om autonoma system som kan skapa alltifrån smarta energisystem och resurseffektiva transportsystem till kvalificerat beslutsstöd som möjliggör räddningsinsatser i katastrofområden.

Lunds universitet, KTH, Chalmers och Linköpings universitet deltar lika mycket i den tioåriga satsningen som fått namnet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP.

– Tanken är att kombinera befintliga framstående kompetenser inom elektroteknik, datorteknik och datavetenskap som framförallt finns vid Sveriges fyra stora IKT-universitet, men det kommer också att finnas resurser för att ansluta forskare vid andra universitet, berättar Peter Wallenberg Jr.

Karl-Erik Årzén är professor i reglerteknik vid LTH och är Lunds universitets huvudsökande. Utöver hans egen institution kommer lundaforskare från institutionerna från datavetenskap, elektro- och informationsteknik samt matematik på LTH att involveras i det nationella projektet.

– Det handlar bl.a. om forskning inom robotik, distribuerad optimering och reglering, nätverksdynamik, lokalisering och navigering, datorseende, maskininlärning, Internet of Things, cloudteknik, programvaruutveckling och programvaruteknik, berättar han.

Exakt hur mycket pengar som hamnar i Lund är inte riktigt klart eftersom projektet utvärderas kontinuerligt.

– Jag skulle tro att vi i snitt hamnar någonstans runt 20-25 miljoner kronor per år till Lunds universitet, vilket totalt blir 200-250 miljoner kronor.

Satsningen innehåller bland annat ett rekryteringsprogram med attraktiva tjänster för forskare som befinner sig utomlands. När växelverkan med svensk ledande industri är också ett viktigt inslag. Exempelvis startar man en forskarskola med minst hundra doktorander. Skånska bolag som är med i projektet är bland Saab i Malmö, och Ericsson i Lund.

– Det är viktigt att understryka att programmet inte ska driva industrins produktutveckling utan det ska fokusera på grundforskning, men det ska finnas en tydlig kunskapsöverföring till industrins forskning och vidareförädling, konstaterar Peter Wallenberg Jr.

Läs mer i pressmeddelandet från stiftelsen