lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Mikael Nilsson testar och modellerar radiosignaler för den nya biltelefonin

2018-06-07

En verifieringsmetod som användas för att testa prestanda på mobiltelefoner som nu är uppskalad till att testa prestanda på inbyggda trådlösa kommunikationssystem i bilen.

På 1980-talet var en biltelefon en låda i bagaget på en bil som tillsammans med en telefon framme hos föraren gjorde att man faktiskt kunde ringa från bilen. Från i år måste alla nya bilar kunna ringa 112 på egen hand – med en telefon som inte är tänkt för samtal. Mikael Nilssons avhandling resulterar i bättre tester och modellerar radiosignalerna för dessa nya biltelefoner.

Från april 2018 måste alla nya bilar i EU själv kunna slå larm om det de råkar ut för en allvarlig trafikolycka. I praktiken betyder det att alla nya bilar har en inbyggd telefon. Den inbyggda telefonen kan förstås även ge annan service till förare och passagerare. Men kanske mer intressant är att den framöver också kan användas för att kommunicera med andra bilar som ett led i att öka säkerheten i trafiken. 

Den 8 juni lade/lägger Mikael Nilsson fram sin doktorsavhandling ”Verification of wireless communication performance and robustness for automotive applications” vid institutionen för Elektro- och informationsteknik vid LTH, Lunds universitet. Avhandlingen har fokuserat på två områden. Dels har han skalat upp de avskärmade rum som telekombranschen använder för att testa radiokommunikationen till och från traditionella mobiltelefoner. Resultatet är att motsvarande tester går att genomföra även om själva telefonen finns monterad inuti en stor bil. Trots att bilen är så mycket större än en mobiltelefon, vilket ställer helt nya utmaningar på provmetoden, så har den visat sig fungera. 

EU, USA och i Kina har kommit överens om att upplåta frekvensbandet 5,9 GHz för trafiksäkerhetsfunktioner. I avhandlingen har Mikael utvecklat matematiska modeller för hur radiosignaler i detta 5,9 GHz-band dämpas vid fordon-till-fordon-kommunikation - speciellt i närheten av vägkorsningar i städer eller på motorvägar. Han har även undersökt konsekvenserna av att låta mellanliggande fordon blockera eller vara en länk i kommunikationen.

Vi ställer några frågor till Mikael…

Vad gjorde att du valde att doktorera?
– Efter att ha jobbat många år på Volvo Personvagnar, först som konstruktör för fjärrkontrollen till vårt låssystem och sedan som projektledare för olika förutvecklingsprojekt inom trådlös kommunikation, kände jag ett behov att studera tekniken djupare. Jag är en nyfiken person och kände att jag fortfarande ville lära mig mer om saker jag inte kan. Så när möjligheten kom att bli industridoktorand inom Volvo Personvagnar med LTH som samarbetspartner så kändes det utmanande men samtidigt naturligt. Ibland måste man helt enkelt utmana sig själv att våga ta steget att göra saker man inte har gjort tidigare. På den vägen är det…

Vad tycker du är mest fascinerande i ditt avhandlingsämne?
– Det mest intressanta med min forskning har varit det täta samarbetet mellan akademin och industrin, vilket är naturligt för en industridoktorand. Specifikt angående området, så är det fascinerande att vi har lyckats skala upp en provmetod som används för att verifiera förhållandevis små mobiltelefoner till att fungera även för att verifiera trådlösa kommunikationssystem inbyggda in en bil. Att utnyttja befintlig forskning och applicera det på en helt ny typ av produkt, tycker jag är effektiv forskning.

Kommer resultaten till praktisk nytta? 
– Definitivt. Den provmetod som vi har tagit fram under mina år som forskare kommer vi nu arbeta vidare på och förhoppningsvis ganska snart börja använda löpande i våra bilprojekt inom Volvo Cars. För att kunna använda vår verifieringsmetod behöver vi kunskap om radiokommunikationen och dess beteende i olika miljöer så att vi kan emulera denna radiomiljö i labbet under verifieringen. Vissa delar inom karakteriseringen av radiomiljön har tidigare inte utförts – och här har vi fått en bättre förståelse. Några av de matematiska modeller som vi har tagit fram kommer att ingå som bakgrundsinformation till det standardiseringsjobb som pågår när det gäller 5G. 

Vad har du för planer för framtiden?
– Samtidigt som industridoktorandstudent på Volvo Personvagnar är jag teknisk expert inom trådlös kommunikation. Så efter disputationen kommer jag att fortsätta som teknisk expert, fast nu på heltid. Sen vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter det kommer bli, det får den närmaste tiden utvisa.