lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

LTH-grundat OpenHack-nätverk årets Digitala Inspiratörer enligt IDG

2016-12-21

Glad prismottagare från höger till vänster och uppifrån och ner: Henrik Jönsson, Lukas Leander, Johan Förberg, Erik Gärtner, Caroline Sartorius, Johan Linåker, Madeleine Serenhov, Elin Bäcklund. Foto:Madeleine Serenhov

Den 19 December arrangerade mediakoncernen IDG galaafton i Stockholm för att dela ut priser. Nätverksorganisationen OpenHack som existerat i något år fick pris som årets Digitala Inspiratör 2016. Vi ställer fem frågor till Johan Linåker, doktorand på institutionen för datavetenskap, LTH och en av initiativtagarna till OpenHack.

Vad är OpenHack?
– Ett 48 timmars hackaton där deltagarna får utveckla idéer, prototyper och lösningsförslag till problemställningar och case kopplat till humnitär hjälp och samhällsnytta. Det har körts i Lund/Malmö under 2015 och 2016, men kommer i framtiden köras på fler orter via Ingenjörer utan gränsers studentgrupper runt om i landet.

Vad är det som gör OpenHack ’Open' istället för sluten?
– Allt som utvecklas under helgen släpps som öppen källkod vilket innebär att idéerna och materialet potentiellt kan tas vidare och utvecklas i öppna projekt av teamen, hjälporganisationerna och andra som är intresserade. Öppen källkod möjliggör för lösningarna att spridas och involvera användare och utvecklare både lokalt och globalt, och därigenom få ännu fler att engagera sig ideelt inom humanitär hjälp och samhällsnytta.

Vem deltar i era hackaton?
– Alla! Studenter från gymnasier och universitet men även entreprenörer och arbetstagare. De kommer från bägge sidor sundet, och även i vissa fall nyanlända.

Vad får ni för uppdrag och från vem?
– Uppdragen har kommit in från större hjälporganisationer som Läkare utan gränser, Röda korset och ActionAid, startups som Ge Pant och Big Heart, och statliga myndigheter som SIDA och Arbetsförmedlingen. Uppdragen kan beröra allt från hur man kan spåra pengar genom biståndsprocessen och hur man mobiliserar sina volontärer, till hur man kan skapa transparanta donationtionssystem och icke-diskriminerande processer när man matchar arbessökande.

Hur tror du det kommer sig att ni inspirerat IDG?
– En anledning kan vara att det just att inspirera vi vill göra. Hackatonnnet är ett sätt att skapa medvetande och inspiration bland teknikintresserade om hur de kan bidra och hjälpa till ideelt utifrån sina kärnkompetenser – koda, designa och skapa! Man måste inte vara en väg- och vatteningenjör som åker på fältresor. Ett lika viktigt syfte är att få upp ögonen hos organisationer inom humanitär hjälp och visa att det finns en enorm potential med dagens teknikutveckling. Digitaliseringen är horisontell och berör även deras områden där det finns stora möjligheter för data-drivna och sociala innovationer.

Läs mer:
http://www.lth.se/code/
http://cio.idg.se/2.1782/1.672233/open-hack-coding-humairy-cio-2016