lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

IVA-aktuellt - om programmering i grundskolan.

2015-09-19

IVA aktuellt nr 4 2015 skriver om programmering i grundskolan

IVA skriver (sidan 8-13):

"Allt fler röster höjs för att elever i grundskolan ska lära sig programmering. Argumenten handlar om demokrati, kreativitet och arbetsmarknad. I väntan på en nationell satsning tar eldsjälar runt om i landet egna initiativ i sina klassrum." Ladda ner hela artikeln