lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet

2014-05-27

Vinnova har givit 13,4 miljoner kronor till projektet itACiH, som ska utveckla IT-stöd för avancerad sjukvård, framförallt för cancervård i hemmet. För att upprätthålla patientsäkerhet, trygghet för patient och effektivitet i verksamheten ska projektet utveckla nya former för mobil kommunikation - mellan patienter, sköterskor och läkare, mellan apparater i hemmet och avdelningen och mellan sjukhus och kommun. LTH:s Boris Magnusson är projektledare och den totala budgeten är 33,5 miljoner kronor.