lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Innovationsmiljoner till mjukvaruskalning

2014-05-27

Scalare (SCALing softwARE) som ska underlätta processen då mjukvaruutveckling skalas upp på företag har fått 20 miljoner kronor från Vinnova. Scalare leds av mjukvaruinstitutet Sigrun på LTH, och bland annat ska ett flertal fallstudier genomföras. Sigrun grundades 2010 och leds av vd Sten Minör.