lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Huawei inleder 5G-samarbete med LTH

2015-08-19

Det kinesiska mobilteknikbolaget Huawei går in med 2,8 miljoner kronor i ett nytt samarbete med forskare på Institutionen för Elektro- och informationsteknik vid LTH.

Samarbetet handlar om nästa generations mobilteknik, 5G, och fokuserar på Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) - en ny metod för att serva flera samtidiga mobilnätsanvändare.

Från LTH:s sida leds arbetet av docent Fredrik Rusek, som berättar att det just nu pågår en rekrytering av en postdoktor till projektet. 

-- Vår forskning på LTH ligger i den absoluta framkanten när det gäller olika tekniker inom 5G. Våra samarbeten med några av världens viktigaste telekomaktörer visar att mobilklustret i Lund fortsätter vara aktivt med nya forskningsgrepp till nytta för mobilindustrin, säger Daniel Sjöberg, prefekt på Institutionen för Elektro- och informationsteknik.

Läs mer: