lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Harsh Tataria tilldelas 2020 års Göran Linds pris i tillämpad elektronik

2020-12-07

Harsh Tataria. Portrait

Harsh Tataria, biträdande universitetslektor i kommunikationsteknologi, Lunds universitet, tilldelas 2020 års Göran Linds pris i tillämpad elektronik.

Harsh Tataria disputerade 2017, Victoria University, Wellington, Nya Zeeland. Rekryterades till Lund där han arbetat med karakterisering av dynamiska utbredningskanaler kring 28 GHz för massiva MIMO-system – ett område där Lunds universitet ligger i den absoluta forskningsfronten. Det mätsystem som han utvecklat för ändamålet är unikt då det för bättrar såväl tids- som riktnings-upplösningar i mätningarna med en tio-potens jämfört med existerande system, vilket är en storslagen bedrift.