lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsinstitut startar öppet innovationslabb

2015-03-06

Nu skapar forskningsinstitutet MAPCI ett öppet innovationslaboratorium där företag och offentliga organisationer kan bedriva innovationsverksamhet inom mobil-, moln, och IKT-området. Satsningen går under namnet MAPCI Open Innovation Lab och har precis beviljats 1,5 miljoner kronor i bidrag av innovationsmyndigheten Vinnova.

– Det pratas ofta om vikten av samverkan mellan industri, akademi och den offentliga sektorn. MAPCI Open Innovation Lab är ett konkret exempel på när dessa aktörer kommer att kunna samverka, med hjälp av MAPCI:s projektytor, säger Sten Minör, innovationsdirektör vid MAPCI.

På MAPCI Open Innovation Lab kommer allt från startupbolag till stora företag och offentliga aktörer såsom sjukhus och kollektivtrafikaktörer att kunna bedriva forskningsbaserad innovation i gemensamma projekt. MAPCI erbjuder projektytor, utvecklingsverktyg och utvecklingskompetens inom Internet of Things och Cloud Computing, samt hårdvara för experiment och prototyputveckling. Dessutom står MAPCI för spetskompetens genom direktkontakt med forskare på universitetet och privata forskningsavdelningar.

– Det finns ett behov av nytänkande i innovation både bland företag och inom den offentliga sektorn. Många forskningsresultat stannar som forskningsartikar och avhandlingar, men vi vill ta forskningsresultaten vidare till samverkan med näringslivet och offentlig verksamhet. Detta kan göras till en förhållandevis liten extrakostnad, säger Björn Landfeldt, föreståndare för MAPCI.

MAPCI har redan etablerat gemensamma projekt med Sony, Region Skåne, Sensative, Ericsson, Växjöbostäder, Helsingborgshem och Lunds Tekniska Högskola.

– Vi har full fart på verksamheten och planerar nu för mer, bland annat inom ramen för Vinnovas excellenscenter EASE med partnerbolag – och mycket mer. Vi hoppas kunna attrahera många nya företag och ser framöver i vårt innovationslabb gärna en blandning mellan startups, storbolag, akademi och offentlig sektor. Det är så som nya innovativa produkter och tjänster i regionen kommer att skapas, säger Sten Minör.

 

 

FAKTA OM MAPCI:

MAPCI - Mobile and Pervasive Computing Institute är ett forskningsinstitut som bedriver forskning inom mobila system. Centrumbildningen tillhör Lunds universitet och finns på Mobile Heights Center (MHC) i Lund. Läs mer på mapci.lu.se