lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Fler njur- och cancerpatienter kan vårdas hemma med ny IT-teknik

2013-12-17

Boris Magnusson, professor i datavetenskap, ser till att fler IT-system "talar" med varandra så att fler kan fler vårdas hemma.

Ny, unik IT-teknik underlättar för de cancerpatienter i Skåne som vill vårdas hemma. Projektet som drivs av Lunds Tekniska Högskola och Region Skåne får nu fortsatt finansering med drygt 13 miljoner kronor från Vinnova.

- Nu ska vi utvidga projektet till även omfatta njurpatienter, säger Boris Magnusson, professor i datavetenskap vid LTH, Lunds universitet.

Nyligen startade även försök med stöd för att för tidigt födda barn och deras familjer ska kunna komma hem tidigare än idag. På sjukhuset i Lund finns ett test-rum inrett där personalen sitter på våningen ovanför och talar via kamera för att ge råd om exempelvis amning.

Bakom projektet liggen en önskan från patienter att vistas i sin hemmiljö och slippa allt för många besök från vården.

- Då blir det viktigt att patienten känner sig trygg vilket vi uppnår genom utveckling i nära samarbete med berörd vårdpersonal. Utöver uppkopplad utrustning har patienterna kontakt med rätt personal, säger Jimmy Johansson, ansvarig för forskning och utveckling inom IT/MT, från Region Skåne.

Den som är cancersjuk i livets slutskede kan periodvis behöva många, ibland väldigt korta, besök, vilka nu kan ersättas med uppkopplad utrustning. Besöken på sjukhuset blir också färre eftersom de kan stanna hemma även när de mår sämre när patienten kan följas från avdelningen.

Det som sköts på distans handlar bland annat om övervakning av smärtlindring, skattning av patientens allmäntillstånd, hur denne har sovit under natten och att ta vissa typer av prover. Nu vidgas projektet genom att Staffanstorps kommun samt en privat sjukvårdsgivare kommer med i projektet för att inkludera hela vårdkedjan för dessa patienter.

Till följd av en åldrande befolkning i kombination med nya tekniska möjligheter pågår flera satsningar runt om i landet på att låta patienter får hemvård. Projekten brukar gå under begreppet Den Avancerade Sjukvården i Hemmet, ASiH.

- Det unika med den här satsningen är att vi tar ett helhetsgrepp och utvecklar ett integrerat stöd för hela processen. Det handlar exempelvis om datorer på avdelningen, pekplattor för de mobila sköterskorna och uppkopplad utrustning i hemmet, säger Boris Magnusson.
IT-stödet utvecklas löpande i nära samarbete med användarna.

Till en början testades tekniken på enheten för palliativ vård i Lund på i huvudsak cancerpatienter, där man byggt ett kontrollrum där personalen lär sig hur man arbetar med systemet.

Projektet är ett av två som nu fått förlängt förtroende av finansiären VINNOVA inom ramen för programmet ”Utmanings Driven Innovation” där forskningsresultat tas till användning.