lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Exjobb fick hedersomnämnande

2014-11-24

Vanja Tufvesson och Nicklas Erman har tilldelats ett hedersomnämnande för deras examensarbete "Navigating Information Overload Caused by Automated Testing" i ämnena Elektroteknik- och informationsteknik och Datavetenskap. Vanja och Nicklas erhåller ett diplom för detta under examenshögtiden den 28/11. Handledare har varit Anders Ardö, EIT och Markus Borg, CS. Examinator var prefekt Per Runeson från CS. 

Exjobbet använder moderna metoder för klusteranalys, från forsknngsområdet informationssökning,för att klustra information från automatiska mjukvarutester. Detta gör det möjligt att effektivisera analysen av utfallet från dessa tester högst väsentligt. Metoderna har implementerats i ett program som används dagligen vid företaget och ett manuskript till en vetenskaplig artikel skickas i dagarna in till IEEE International conference on Software Testing, Verification and Validation. 

Examensarbetet är ett föredöme i gränsöverskridande och integrerande arbete: två civilingenjörsprogram, två institutioner, två forskningsområden och naturligtvis industri-akademi-samverkan. Studenterna - Vanja från Teknisk matematik och Nicklas från Datateknik - har med handledare och examinatorer från både EIT och Datavetenskap, åstadkommit en tydlig förbättring på företaget Qlik, som samtidigt ligger i tillämpningsforskningens framkant inom software engineering.

Exjobbet kan hämtas här.