lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

En chans att undersöka vad som driver intresset

2017-02-11

"Mitt specialintresse är hur studenter lär sig att programmera. Helt avgörande för att jag själv skulle bli programmerare var Christian Söderberg som lärde mig programmera här på LTH. Han stod ut med att jag frågade om och om igen, tills jag förstod." Foto: Håkan Kogg Röjder

Vad driver intresset för programmering hos kvinnor? Vad avgör deras utbildningsval? Sandra Nilsson är adjunkt i datavetenskap vid LTH och har velat djupdyka i frågor om hur andelen kvinnor som väljer datavetenskapliga utbildningar kan bli större.

En studie i mindre format gjorde Sandra Nilsson i somras, när hon undervisade vid ett sommarläger för tjejer som vill lära sig att koda och närmare bestämt var lärare i en intensivkurs för nybörjare i Java.

– Jag ville undersöka varför så många tjejer vill söka till ett läger i programmering att det blir serverkrasch när biljetterna släpps, samtidigt som det råder bedrövlig statistik för könsfördelningen på ingenjörsutbildningen i data.

Att LTH bidrog till den ideella föreningen Pink Programmings sommarläger förde flera goda saker med sig, menar Sandra Nilsson. Pink Programming – som arbetar mot målet att fler kvinnor ska programmera – fick bland annat en välbehövlig resurs på lärarfronten och hjälp med kursmaterial till lägret.

I en rapport har Sandra Nilsson redogjort för slutsatser när det gäller hur kursdeltagarna resonerat kring möjligheten att söka sig till LTH och utbildningen till civilingenjör med inriktning på datateknik.

– Vad jag har förstått hittills är att många tjejer inte är bekväma med att tillhöra dubbla minoriteter på det sättet att de både är tjejer och nybörjare. De tycker inte att killarna i sig är ett problem, men kombinationen att vara nybörjare i programmering och en av få tjejer verkar de tycka är lite läskig.

Det förslag Sandra Nilsson har för att ge fler möjligheten att prova och få smak för programmering är att införa en fristående kurs.

– Jag vet att finansieringen är ett stort problem, men med en fristående kurs i programmering hade LTH kunnat visa att vi på allvar vill få fler intresserade av ämnet. Då kan bland annat tjejer uppleva att det är lättare att testa och att komma som nybörjare, och sedan våga plugga vidare.

Enligt Sandra Nilsson kan grundskole- och gymnasielärare höra till dem som intresserar sig för en fristående kurs, eftersom de behöver förkovra sig när programmering står på schemat och ingår i läroplanen. Om en fristående kurs vid LTH inte går att förverkliga sätter Sandra Nilsson sitt hopp till att programmeringskunskaperna i grund- och gymnasieskolorna blir så goda att ingen som går ut gymnasiet ska behöva känna sig som nybörjare.

Redan nu vill hon göra upp med en föreställning som många tycks ha:

– Det är inte sant att alla killar som söker till datateknik har hållit på hela livet med kod.

Sandra Nilsson vill också göra upp med en syn som hon emellanåt märkt av, föreställningen att datateknik är ett ämne som studerande måste ”nörda ner sig helt i”, och att det skulle utesluta intresse för en mängd andra saker. Programmering är, som hon säger, det starkaste kreativa verktyget.

– Den som kan programmera kan skapa nästan vad som helst, det är bara fantasin som sätter gränser.

En jämnare könsfördelning behövs enligt Sandra Nilsson av flera skäl:

– Vi hade kanske kunnat få en bättre framtid om programmerarna inte var en homogen grupp, om det inte skulle bli likriktat när vi tar fram olika lösningar.

Det är också illa för kvinnor om de går miste om möjligheter på arbetsmarknaden när programmerare är ett bristyrke, resonerar Sandra Nilsson.

– Det är kanske ingen katastrof, men det är synd om halva befolkningen känner att programmering inte är för dem. För det är ju väldigt roligt.

TIINA MERI

Fakta / Årets lärare 2015 och 2016

”Sandra har visat stort engagemang i sin undervisning vid sektionen för Industriell ekonomi och har på ett pedago- giskt vis undervisat I-sektionens studenter i kursen Programmeringsteknik. Efter en omröstning bland I-sektionens studenter blev Sandra framröstad till Årets lärare.”

 

Fakta/ Antagningsstatistik för datateknik

När det gäller andelen kvinnor som blivit antagna till civilingenjörsprogrammet i datateknik vid LTH har det skett en positiv uppgång: 11,8 procent kvinnor antogs hösten 2016 – mot 5 procent hösten 2015 och cirka 7,5 procent hösten 2014.

Fakta / Pink Programming

Pink Programming är en ideell förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera. Föreningen startades av LTH-alumnerna Vanja Tufvesson och Tone Pedersen. I somras ordnade Pink Programming två läger för tjejer som ville lära sig att koda. Efter biljettsläppet tog det endast några minuter tills alla platser var bokade.