lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Bussarna som kör dig dit du vill

2015-11-24

Sten Minör, projektledare för ett nytt forskningsprojekt kring dynamisk kollektivtrafik

I framtiden blir kollektivtrafiken mer flexibel. Bussarna kommer inte att gå tomma och de kör passagerare dit passagerarna vill, snarare än till en hållplats dit ingen egentligen vill. Detta scenario kan bli framtiden tack vare forskningsprojektet ”Hållbart vardagsresande genom dynamisk kollektivtrafik” på forskningsinstitutet MAPCI vid Lunds Tekniska Högskola. Projektet har precis beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova inom ramen för en utlysning kring utmaningsdriven innovation.

Det var på en kafferast som forskaren Sten Minör började diskuterade kollektivtrafik med sina kollegor. De tyckte att det kändes omodernt att gräva ner spår i marken eller köra bussar mellan fasta hållplatser för att kunna flytta folk från ett ställe till ett annat.

– Om man istället vet var folk är och vart de ska så kan man skapa mycket flexiblare rutter för bussarna, säger Sten Minör.

Sagt och gjort. Sten tog kontakt med Kristina Johansson på avdelningen för Trafik och väg på LTH samt Fredrik Pettersson på K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, ett par olika bussbolag, kommuner och företag – alla var positiva. Klart att bussarna borde köra folk dit folk vill, när folk vill det!

En liknande idé har prövats i det tidigare forskningsprojektet ”Fritidsbussen” i Lund. Då åkte barn till fritidsaktiviteter i samma bussar som tidigare på dagen kört servicelinjer. Fritidsbussen visade att behovet fanns men att system för att fånga upp marknaden saknades.

– Det var svårt att nå ut med information. Dessutom var det nya villkor som gällde för varje termin, nya barn och nya tider. En sådan här idé hade passat perfekt, säger Kristina Johansson på avdelningen för Trafik och väg vid LTH.

Rent tekniskt kommer lösningen att matcha bussarnas aktuella positioner med resenärernas aktuella transportbehov genom att samla in resenärsdata via smartphones. Ruttplanering och optimering sker i realtid. Systemet kommer att tas fram stegvis och utvärderas i nära samarbete med centrala aktörer i kollektivtrafikbranschen.

Vinnova har nu beviljat medel för en första studie som ska göra det möjligt att vidareutveckla idén.

– Det är visserligen mycket mer komplicerat med bussar än vad det är med taxiverksamhet, men vår vision är att detta kommer att bli kollektivtrafikens svar på taxitjänsten Uber, säger Sten Minör.

Hållbart vardagsresande genom dynamisk kollektivtrafik, genomförs av Lunds Tekniska Högskola och MAPCI under ledning av Sten Minör, i samarbete med K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Trafik och väg på LTH, Bergkvara buss, Nobina, Combain Mobile, IBM, Lunds kommun, Vellinge kommun, Region Skåne, Softhouse och Trivector Traffic.

För mer information, kontakta Sten Minör, tel: 0706-508411, e-post: sten.minor@cs.lth.se