lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Big Data kräver goda navigatörer

2014-11-27

Anders Follin basar för Sydsveriges kraftigaste datorer och är en av flera LTH-forskare som intervjuas om hur universitetet hanterar de växande datamängderna.

Vi befinner vi oss i en smärre revolution, menar matematikprofessor Magnus Fontes apropå Big Data-utvecklingen, som är temat för senaste LUM. Han är en av flera LTH-forskare som intervjuas om stora datamängder i universitetets tidning, LUM.

För allt mer forskning bygger på stora datamängder. Det innebär fantastiska möjligheter, men också stora utmaningar. Hur hanterar Lunds universitet dem? Får forskarna det stöd de behöver? Rustar vi studenterna för att möta den digitala revolutionen? 

Alla artiklar finns här.

Kristina Lindgärde