lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Andreia Cathelin ny hedersdoktor vid LTH

2019-12-20

Andreia Cathelin Technology R&D Fellow vid företaget STMicroelectronics utnämns till hedersdoktor vid LTH.

Andreia Cathelin är Technology R&D Fellow vid företaget STMicroelectronics i Frankrike där hon arbetar med utveckling och design av kretsar för radiokommunikation och system med extremt låg energiförbrukning.

Hon har vetenskaplig excellens inom ett för LTH relevant område, enligt Ove Edfors, professor i radiosystem vid institutionen för elektro- och informationsteknik.

– Andreia har under många år varit engagerad i institutionens forskning och utbildning i sin roll som styrelsemedlem i vårt Industrial Excellence Center in System Design on Silicon (SoS).

Hon har också verkat som en förebild och hennes stora internationella kontaktnät har öppnat dörrar för nya forskningssamarbeten. Hon har även bidragit till unika möjligheter för forskare vid LTH att tillverka avancerade integrerade kretsar.

Läs mer på lu.se