lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Digit@LTH: Events

Workshop om att göra AI-exjobb med Lunds universitet

Seminarium

From: 2022-09-06 14:00 to 16:00
Place: Rum C7, Lunds universitet, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Contact: Jonas [dot] Wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Välkommen till en workshop för företag och organisationer om att samarbeta med Lunds universitet om examensarbete.

 

  • I Lund samt online 5 september 2022 kl 15.00 – 17.00
    Lokal:  Brunnen, Studiecentrum, Johan Ericssons väg 4, LTH, Lund. Online på zoom
  • I Helsingborg  6 september 2022 kl 14.00 – 16.00
    Lokal: Rum C7, Lunds universitet, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Föranmälan: Det är kostnadsfritt att delta men anmäl dig på: https://www.ai.lu.se/2022-09-0506/anmalan

Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola som också ingår också i projektet DigitHub AI genomför liknande arrangemang den 7 september respektive 8 september. 

Beskrivning

Inom ramen för projektet Digit Hub AI* satsar AI Lund under hösten 2022 på att synliggöra och utveckla de möjligheter till samverkan mellan Lunds universitet och företag och organisationer, som finns inom ramen för ordinarie undervisning. De 5:e och 6:e september bjuder vi in företag och organisationer i regionen till en workshop om hur det går till att vara uppdragsgivare och extern handledare för examensarbete vid olika utbildningsprogram, hur man hittar lämplig forskargrupp för handledning och examination, och hur man kan nå studenter med förslag på projekt/uppdrag. 

På programmet

Från gästföreläsningar och kursprojekt till exjobb och industridoktorander
Vi ger en översikt av olika former av utbildningsrelaterad samverkan mellan universitet och arbetsliv.

Examensarbete - hur går det går till
Vi presenterar vad som gäller för examensarbete vid olika fakulteter och diskuterar likheter och skillnader. Vi går även igenom arbetsprocessen från idé till färdig uppsats och hur företag och organisationer kan gå tillväga om man har förslag som man vill locka studenter till. 

Erfarenheter
Erfarna handledare av examensarbeten från både akademin och näringslivet delar av sig av erfarenheter och tipsar om vad man kan tänka på för att skapa projekt som är bra för alla tre parter.

Paus

Vägen till AI-exjobb 2023
Vi presenterar hur AI Lund under hösten 2022 vill försöka stödja företag i regionen i arbetet med att utveckla projektidéer för examensarbeten och sedan kommunicera förslagen till studenter som avser göra examensarbeten 2023.

Brainstorm kring konkreta projektförslag
Om det redan i september finns idéer till projekt lämnar vi utrymme för diskussion och återkoppling kring dem.

Mingel och eftersnack

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta. Anmäl dig på https://www.ai.lu.se/2022-09-0506/anmalan. Vi bjuder på enklare förtäring till er som deltar på plats.

Organisation & kontakt


* Om Digit Hub AI

DigIT Hub AI är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. Målet är att uppnå detta genom att hjälpa små och medelstora företag i Skåne och Blekinge att förbättra sin verksamhet med hjälp av AI. 

Målet med satsningen är att nå 1000 företag med information och utbildningsinsatser kring AI, där fokus främst ligger på användningsområden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet. Av dessa ska 100 företag få genomgå en AI-mognadsanalys, och därutöver ska minst 10 pilotprojekt inom hållbar AI startas. Läs mer på: https://digithub.se/ai.