lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Connected Systems and IoT at LTH – Home

News

2021-09-22

Portrait. Mojtaba Mahdavi in a park.

New applications set new demands on the data-rate, reliability, and latency of wireless communication systems in 5G and beyond, pushing forward technology developments. The thesis work of Mojtaba Mahdavi has been oriented towards...[more]


2021-09-14

Halvledarindustrin drivs framåt av förbättringar av digitala processorer där transistorn har varit den fundamentala komponenten. Under den senaste tiden har området breddats mot komponenter som är speciellt designade för att vara...[more]


2021-09-14

The semiconductor industry is driven forward by improvements in digital processors, of which the transistor has been the fundamental component. Recently, the field has been broadened to include components that are specially...[more]


2021-07-02

Björn Regnell. Foto

Det digitala samhället, den digitala biologin och det digitala språket. Björn Regnell, professor i programvarusystem vid LTH, menar att digitaliseringen är en framtidsutmaning lika allvarlig som frågan om klimatet och biologisk...


2021-06-10

Sven Mattisson, Photo.

Professor Sven Mattisson har förlänats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för betydelsefulla tekniska innovationer.[more]


Displaying results 6 to 10 out of 188.