lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Workshop 22 oktober:  Automatisering av betongbyggandet.

2020-10-22

Härmed inbjuds du till vår årliga intressanta workshop. Detta år med titeln Automatisering av betongbyggandet.

Tid: 22 oktober, 12:00-16:30.

Plats: Välj mellan närvaro på plats i Lund eller via web (länk).

Program och anmälan: https://betongforeningen.se/event/workshop-automatisering-av-betongbyggandet/

Automatisering av byggandet ger möjlighet att bland annat förbättra byggandets produktivitet, kvalitet och arbetssäkerhet. Dagens byggsektor är emellertid utvecklad för att stötta existerande värdekedjor och byggsystem, och kan ses som en del i sektorns problem. Genom att ta ett helhetsgrepp och utveckla digitala verktyg som tillåter en mer effektiv samverkan, en mer detaljerad design i tidiga skeden samt en mer precis produktionsberedning och  produktionsautomation både i fabrik och på byggplatsen tar vi klivet till att modernisera byggbranschen.

Center för Byggrobotik i Lund är en samlad och affärsdriven ansats med ett etablerat samarbete mellan 15 aktörer som är nydanande i en bransch som kommer att/måste förändras i närtid. Projekten omsätter under åren 2019-2021 mer än 35 Mkr.

Centret för Byggrobotik vid LTH:

  • kopplar digital design till produktionsberedning och produktionsautomation
  • utvecklar säkrare och mer jämställda arbetsplatser 
  • tar fram anpassad robotisering för samverkan med arbetare på byggplatsen och i fabrik
  • nyttjar möjligheter med digitalisering; BIM, sensorer samt nya miljövänliga materiallösningar

Centrets samordning av byggrelaterad forskning och undervisning genom LTH:s OpenDoor ger även en möjlighet för byggbranschen att testa marknadsnära tekniker.