lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Center för byggrobotik vid LTH

 

Byggrobotik - Digital design kopplad till robotar på byggarbetsplatsen 

Center för Byggrobotik är en samordning av byggrelaterad forskning och undervisning som genom LTHs OpenDoor ger en möjlighet för byggbranschen att testa marknadsnära tekniker.

Centrats syftar att fokusera på byggrelaterad forskning och undervisning och ur denna kunna utveckla, anpassa, demonstrera och testa produktionsautomationslösningar innan de tas i bruk på byggarbetsplatsen, samt att säkra kunskapsöverföring från akademi till näringsliv inom byggrobotik. De sensor- och styrsystem som utvecklas inom gruppen ligger till grund för andra snabba tillämpningar som automationslösningar för exempelvis utsättning, najning, gjutning och tunga lyft. Gruppens starka koppling till AI nyttjas och är en nyckelteknik där maskin och människa i samverkan i inlärning och modifikation av nya rörelser/operationer görs tills virtuellt och fysiskt resultat överensstämmer.

Centrat för byggrobotik vid LTH kopplar digital design till produktionsberedning och produktionsautomation

  • utvecklar säkrare och mer jämställda arbetsplatser
  • tar fram anpassad robotisering  för samverkan med arbetare på byggplatsen och i fabrik
  • nyttjar möjligheter med digitalisering; BIM, sensorer samt nya miljövänliga materiallösningar

Nyheter

2020-09-13

Tidningen Ny Teknik har granskat 300 nominerade bolag och valt ut de mest innovativa och lovande unga teknikbolag. Cognibotics som är en spinn-off från robotforskning på LTH är med för tredje året. Föregångare är blanda annat...


2020-05-05

Det händer mycket inom byggbranschen just nu som kan peka ut riktningen för framtiden. Cementa deltar i branschöverskridande utvecklingsarbeten, men initierar och driver också egna projekt, bland annat med att utveckla...


Visar post 5 till 6 av totalt 6.
<< First< Previous1-23-45-6Next >Last >>

Kontakt

Center för byggrobotik

Reglerteknik

Anders Robertsson 

Datavetenskap

Mathias Haage

Arkitektur och byggd miljö

David Andréen

Konstruktionsteknik

Miklos Molnar