Till följd av coronaviruset

Detta gäller under hösten för dig som är student

Lunds universitet har beslutat att en stegvis och ordnad anpassning till campusförlagd utbildning ska ske under hösten. LTH:s rektor Annika Olsson har fattat ett kompletterande beslut om hur LTH:s successiva återgång till undervisning, forskning och administrativt arbete på våra campus kommer att se ut.

Planen är att undervisningen återgår till det normala den 1 november 2021, då föreläsningar börjar hållas fysiskt på LTH igen. I de fall där Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas kommer en del övningar, seminarier och examinationer att kunna hållas på campus även innan dess.

Din programledare och de som ansvarar för respektive kurs kommer att informera dig om vad som gäller för just ditt program och dina kurser. 

Fortsätt följa restriktionerna 

 • Studera hemifrån så långt det är möjligt fram till och med den 30 oktober. 
 • Du förväntas komma till campus för att delta i övningar, seminarier och examinationer, om du har fått information om att de hålls fysiskt. Inför fysiska undervisnings- eller examinationsmoment görs en riskanalys och lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. 
 • Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga för dig som har behov av att söka information, använda referensmaterial eller få tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. 
 • Behöver du befinna dig på campus måste du även fortsättningsvis hålla avstånd till dem du möter. Om det är fullt, hitta en annan plats. 

Studieplatser

Här hittar du en sammanställning av universitetets lokaler med studieplatser 

På LTH har vi följande lokaler med studieplatser tillgängliga för dig med LU-kort:

 • A-huset
 • E-huset
 • Fysicum
 • IKDC
 • Kemicentrum
 • Kårhuset 
 • Matematikhuset
 • Studiecentrum
 • V-huset

 

Här hittar du information om öppettiderna för Studiecentrums reception

Information om var du kan hämta ut LU-kort

Information om öppettiderna för LTH:s bibliotek

Det finns stöd att få  

Vissa studenter upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden. Det finns stöd finns att få, bland annat:

Här hittar du mer information

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-04-17

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

Information på LTHin för anställda

This page in English