Till följd av coronaviruset

1 februari 2021

Detta gäller under februari månad för dig som är student 

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig har Lunds universitet beslutat att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. 

Praktiska moment i utbildningen som kräver närvaro av studenter och som, om dessa ställs in, leder till långtgående konsekvenser för utbildningens kvalité, kan beviljas undantag. Det är LTH:s rektor som fattar beslut om undantag efter en riskbedömning har gjorts och godkänts. 

Biblioteken hålls öppna i begränsad omfattning. Öppettider meddelas på biblioteksenheternas hemsidor. Studenter och anställda hänvisas i största möjliga mån till digital support och digitala samlingar.

Undvik campus

Som student ska du endast vistas i LTH:s lokaler om du till exempel: 

  • behöver söka information som du inte kan nå hemifrån
  • behöver använda referensmaterial 
  • behöver få tillgång till utrustning för distansundervisning och examination

Om du har skäl till att vara här, tänk på att: 

  • hålla avstånd till alla du möter – inga grupparbeten är tillåtna i LTH:s lokaler
  • låta möbler stå kvar där de är
  • hålla besöket så kort som möjligt

Tack för att du hjälper oss att följa dessa regler, som finns till för din och andra studenters säkerhet och för att vi ska kunna fortsätta hålla lokalerna öppna.

Det finns stöd att få  

Vissa studenter upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden. Det finns stöd finns att få, bland annat:

Här hittar du mer information

  • På Lunds universitets webbsidor om corona, www.lu.se/corona, hittar du mer information för dig som är student. 
  • Information om hur din utbildning påverkas av coronarestriktionerna får du av programledningen och kursansvariga. Har du frågor som rör just din utbildning, kontakta programledare för ditt program. 
  • Har du synpunkter på hur din utbildning fungerar kan du även kontakta studentkåren (läs mer på www.tlth.se). 
  • Och slutligen: glöm inte att hålla dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbsidor. www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

Information på LTHin för anställda

This page in English

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-04-17