Till följd av coronaviruset

Viktig information till studenter på LTH

20 november 2020 

Regeringen har beslutat om nya åtgärder för att hindra spridningen av covid-19. Ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare börjar gälla tisdagen den 24 november:

www.regeringen.se/artiklar/2020/11/ytterligare-atgarder-for-att-hejda-smittspridningen/

Hur berörs LTH av de nya restriktionerna?

Utbildning vid universitet är inte en allmän sammankomst och omfattas därmed inte av förbudet. Vi på LTH är dock måna om att göra allt vi kan för att minska risken för smittspridning. Därför kommer all verksamhet som kan ske digitalt att vara digital under resten av terminen. Undantag kommer endast att göras om det finns särskilda skäl och efter anpassningar för att minimera risken för smittspridning.

Vad gäller i övrigt på campus?

Studieplatser och bibliotek kommer fortsatt att hållas öppna, men det är ännu viktigare än förut att du som är student:

  • håller avstånd
  • i mesta möjliga mån studerar i hemmet och
  • undviker att träffa dina studiekamrater i större grupper

Undervisning på distans och på campus till våren 

Rektor för LTH har beslutat att även vårens undervisning och examinationer mestadels kommer att ske på distans. Precis som under hösten kommer vissa utbildningsmoment att genomföras på campus om riskbedömningen och lokalsituationen medger det.

Stanna hemma

Stanna hemma vid minsta symptom, eller om någon i ditt hushåll har konstaterats vara smittad av Covid-19. Enligt smittskyddslagen har du så kallad skyddsplikt – vilket innebär att om du har en allmänfarlig sjukdom, ska du göra det som krävs för att skydda andra från smittan. Information om sjukvård och testning finner du på Region Skånes webbplats.

www.skane.se/Halsa-och-vard/hitta-vard/covid-19-coronavirus

Har du inte undervisning eller examination på campus, eller ett ärende till biblioteket, ber vi dig att istället studera hemma – även om du är frisk. Detta så länge Region Skånes striktare råd gäller.

Om du testar positivt

Om du genomgår ett Covid-19-test och detta är positivt måste du följa Region Skånes rekommendationer. Du ska då stanna hemma minst sju dagar och återgång till undervisningslokalerna får ske först efter två symptomfria dygn, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det är angeläget att du meddelar kursansvarig så att vi får en bild av läget vad gäller Covid-19. Denna uppgift kommer inte att sparas, och ditt namn kommer inte att kommuniceras, men informationen är viktig för att vi ska kunna vidta försiktighetsåtgärder i de fall fysiska utbildningsmoment har ägt rum eller planeras.

Håll avståndet

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är med människor som du inte bor tillsammans med ska du alltid hålla minst en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder eller sprita händerna med desinfektionsmedel.

Flytta inte möbler

Lokalerna är möblerade med hänsyn till risken för smittspridning. Vänligen respektera detta och flytta inte på möblerna.

Det finns stöd att få  

Vissa studenter upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden. Det finns stöd finns att få, bland annat:

Mer information

Här hittar du Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19. Och här kan du se svaren på de vanligaste frågorna som studenter ställer.

Du får information om hur din utbildning påverkas av coronarestriktionerna av programledningen och kursansvariga. Har du frågor som rör just din utbildning, kontakta programledare för ditt program. Har du synpunkter på hur din utbildning fungerar kan du även kontakta studentkåren (läs mer på www.tlth.se). 

Och slutligen: glöm inte att hålla dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbsidor.

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

This page in English

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-04-17