Till följd av coronaviruset

Detta gäller under maj månad för dig som är student

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig har Lunds universitet den 18 mars beslutat att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler fortsatt ska genomföras digitalt.

Praktiska moment i utbildningen som kräver närvaro av studenter och som, om dessa ställs in, leder till långtgående konsekvenser för utbildningens kvalitet, kan beviljas undantag. Det är LTH:s rektor som fattar beslut om undantag efter en riskbedömning har gjorts och godkänts.

Höstens undervisning – digital eller på campus? 

Vi vet ännu inte hur hösten kommer att se ut men har en beredskap både för fortsatt digital undervisning och för campusundervisning. LTH och Lunds universitet utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att fatta beslut om höstens undervisning så snart det är möjligt. Denna sida uppdateras så snart mer information finns.

Tack för att du pluggar hemifrån när du kan

Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån även under maj månad. Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. Studenter som måste befinna sig på campus måste sprida ut sig, minst 2 meters avstånd. Om det är fullt, hitta en annan plats. Restriktionerna finns till för din och andra studenters säkerhet. Om det blir för trångt kommer vi att tvingas stänga tillgången till studieplatser. 

Här hittar du en sammanställning av universitetets lokaler med studieplatser: https://www.lu.se/studera/coronavirusetcovid-19-information-studenter/oversikt-over-studieplatser

På LTH har vi följande lokaler med studieplatser tillgängliga för dig med LU-kort:

 • A-huset
 • E-huset
 • Fysicum
 • IKDC
 • Kemicentrum
 • Kårhuset 
 • Matematikhuset
 • Studiecentrum
 • V-huset

Så här når du LTH:s bibliotek:

www.lth.se/bibliotek/kontakt-och-oeppettider/

Så här når du LTH:s receptioner: 

 • Studiecentrums reception är tillgänglig via telefon och mail måndagar, tisdagar och fredagar 9-15. Den fysiska receptionen är öppen onsdagar och torsdagar 9-15 och då kan du även skaffa ett LU-kort. Kontakta receptionen på 046-222 72 00 eller info@lth.se
 • Kemicentrums infodisk är öppen vardagar 08-12. Kontakta infodisken på 056-222 83 49 eller information@kc.lu.se.  
 • På IKDC finns receptionspersonal tillgänglig vardagar 07-15. Kontakta dem på 046-222 83 49 eller servicegruppen@design.lth.se.  

Det finns stöd att få  

Vissa studenter upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden. Det finns stöd finns att få, bland annat:

Här hittar du mer information

 • På Lunds universitets webbsidor om corona, www.lu.se/corona, hittar du mer information för dig som är student. 
 • Information om hur din utbildning påverkas av coronarestriktionerna får du av programledningen och kursansvariga. Har du frågor som rör just din utbildning, kontakta programledare för ditt program. 
 • Har du synpunkter på hur din utbildning fungerar kan du även kontakta studentkåren (läs mer på www.tlth.se). 
 • Och slutligen: glöm inte att hålla dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbsidor. www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

Information på LTHin för anställda

This page in English

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-04-17