Till följd av coronaviruset

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla oss friska och undvika att sprida smitta.

Här kan du läsa rektor Viktor Öwalls brev till dig som är student på LTH.

Viktig information till alla studenter som vistas i LTH:s lokaler

1 september 2020

Välkomna tillbaka till LTH och höstterminen 2020. Vi har nu delvis återgått till undervisning på campus och allt fler personer rör sig i LTH:s lokaler.

Campusundervisning sker endast i de sammanhang där det är möjligt att erbjuda en säker studiemiljö. Varje utbildningsmoment som sker på campus föregås av en riskanalys. Information om vilka moment som genomförs på campus och vilka som sker genom olika digitala verktyg ges av kursansvarig lärare.

Med anledning av Corona/Covid 19 är det extra viktigt att tänka på följande när du har föreläsningar på campus:

Stanna hemma vid minsta symtom

LTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar dig att stanna hemma vid minsta symptom. Enligt smittskyddslagen har du så kallad skyddsplikt – vilket innebär att om du har en allmänfarlig sjukdom, ska du göra det som krävs för att skydda andra från smittan.

Håll avstånd och flytta inte möbler

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. När du är med människor som du inte bor tillsammans med ska du alltid hålla minst en armlängds avstånd (minst 1,5 meter).

I LTH:s lokaler har varannan stol tagits bort för att göra det möjligt att hålla avstånd till varandra. Vänligen respektera detta och flytta ej på möblerna.

Soffplatser vid borden som ej ska användas har märkts med “Håll avstånd”. Tänk extra mycket på att undvika trängsel i ingångar, foajéer eller trånga passager. Tänk också på hur du och dina kursare går in respektive ut ur föreläsningssalarna för att inte korsa föregående/nästkommande grupp.

Rekommendationen om att hålla avstånd på 1,5 meter från varandra gäller på hela LTH.

Tvätta händerna ofta 

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder eller sprita händerna med desinfektionsmedel. LTH arbetar för att det ska finnas handsprit tillgängligt i alla husen. Den kommer stå utplacerad i foajéerna vid huvudentrén till husen.

Max 50 personer i en lokal

Max 50 personer får vistas i en lokal. Beachflaggor, informationsposters och dekaler finns uppsatta, som påminner oss alla om att stanna hemma vid symptom samt hålla avstånd till varandra.

Ta med kall mat eller ät hemma

Vi uppmuntrar dig att, om möjligt, antingen äta hemma eller ta med dig mat som inte behöver värmas. Detta minskar köbildning till mikrovågsugnarna i lokalerna. Tar du med dig mat så ber vi dig att äta den i den byggnad där du har huvuddelen av din undervisning.

Det finns även flera restauranger inom området med studentvänliga priser.

Det finns stöd att få  

Vissa studenter upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden. Det finns stöd finns att få, bland annat: 

Mer information

Här hittar du Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19. Och här kan du se svaren på de vanligaste frågorna som studenter ställer

Du kommer att få information om hur din utbildning påverkas av coronarestriktionerna av programledningen och kursansvariga. Har du frågor som rör just din utbildning, kontakta programledare för ditt program. Har du synpunkter på hur din utbildning fungerar kan du även kontakta studentkåren (läs mer på www.tlth.se). 

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

Info om omtentor i augusti

This page in English

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-04-17