Till följd av coronaviruset

Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla oss friska och undvika att sprida smitta.

Här kan du läsa rektor Viktor Öwalls brev till dig som är student på LTH.

Om höstens undervisning för dig som är student eller blivande student

21 juni 2020

I mars övergick Lunds universitet till undervisning och examination på distans. Nu har regeringen meddelat att universitet och högskolor kan börja planera för undervisning på campus, så länge Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer följs. Följande gäller för dig som är student eller blivande student. 

Vi ses i Lund

LTH uppmanar dig som är student att göra dig beredd på att undervisningen delvis kommer att ske på campus till hösten, och att komma till Lund inför terminsstart.

Campusundervisning kommer endast att ske i de sammanhang där det är möjligt att erbjuda en säker studiemiljö. Varje utbildningsmoment som sker på campus kommer att föregås av en riskanalys och möbleringen anpassas så att avstånd på minst en meter kan hållas. Du kommer att få information om vilka moment som genomförs på campus och vilka som sker genom olika digitala verktyg av kursansvarig lärare.

Bibliotek, läsplatser och grupprum kommer att vara tillgängliga för studenter, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner samt Lunds universitets riktlinjer för att minska smittspridning. Som student har du ett eget ansvar att följa rekommendationerna. 

En påminnelse i bildspelsformat om vad som gäller: "Ta hand om dig själv och andra - en hälsning till LTH:s studenter"


Kursplaner kan ändras

Det här är en mycket speciell situation och vi gör allt vad vi kan för att du som student ska påverkas så lite som möjligt. Så länge pandemin pågår kan kursplaner komma att ändras så att undervisningsmoment eller examinationer även fortsättningsvis genomförs digitalt där det krävs. I undantagsfall kan beslut rörande undervisning och examination behöva fattas som avviker från studenternas rättighetslista. 

Det finns stöd att få  

Vissa studenter upplever svårigheter med att studera på distans eller har frågor och funderingar inför framtiden. Det finns  stöd finns att få, bland annat: 

Studentservice har jour varje arbetsdag mellan kl 10-13 då du antingen kan ringa på 046-2220874 alternativt maila till SVL-Jour@lth.lu.se.

Utlandsstudier

Du som har planerat att studera utomlands höstterminen 2020 behöver undersöka alternativ, ifall det visar sig att det inte är möjligt att komma iväg under rådande omständigheter.

Om du har frågor som rör utlandsstudier, kontakta outgoing@lth.lu.se. 

Mer information

Här hittar du Lunds universitets information till studenter med anledning av covid-19. Och här kan du se svaren på de vanligaste frågorna som studenter ställer

Du kommer att få information om hur din utbildning påverkas av coronarestriktionerna av programledningen och kursansvariga. Har du frågor som rör just din utbildning, kontakta programledare för ditt program. Har du synpunkter på hur din utbildning fungerar kan du även kontakta studentkåren (läs mer på www.tlth.se). 

Viktigt att veta om tentor som görs på distans

25 juni 2020

Inför tentamen kommer information från kursansvarig – läs den noga och testa gärna tekniken som eventuellt ska användas, så att du inte blir underkänd i onödan på grund av teknikstrul.

Håll i åtanke att tentor är olika utformade beroende på att kurserna har anpassats på olika vis. Det ställer givetvis krav på dig som är student att hantera olika instruktioner och förutsättningar.

I många fall har du under tentan inte möjlighet att själv disponera tiden under tentamen. Med andra ord lämnar du sannolikt in tentan i olika delar och kan inte sedan gå tillbaka för att rätta eller ändra något.

Kom i tid! Inga sena ankomster kan accepteras.

Vid teknikstrul

Det bör komma information från kursansvarig om hur eventuellt strul med tekniken ska hanteras.

Du ska informera tentamensvakt eller kursansvarig så snart som möjligt vid strul, och jobba på och lämna in så gott du kan. Tappar du kontakten med exempelvis Zoom, så försök att logga in igen. En bedömning får sedan göras av examinator om tentamen är inlämnad på godkänt sätt, eventuellt får du göra om tentamen eller en komplettering (men då krävs det god dokumentation om vad som gått fel).

Du ska kontakta kursansvarig om du saknar utrustning för att genomföra tentan enligt de riktlinjer som kommer från kursansvarig.

Information kring personuppgiftsbehandlingen i Canvas på Lunds universitets webbplats.

Information om inspelning och övervakning vid tentamen på universitetets medarbetarwebb.

 

 

Viktig information om coronoaviruset för studenter och medarbetare

Info om omtentor i augusti

This page in English

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-04-17