lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Temadag 2019 - Program

Tid Aktivitet
 9:30Registrering och morgonfika (korridoren utanför rum 243)
10:00Introduktion till EU-projektet och mobilappen ’ClimApp’ (Chuansi Gao) (på engelska)
10:20Demonstration av ClimApp (Jakob Petersson, Chuansi Gao)
10:50Värmestress och kroppens respons: ISO standarderna WBGT och PHS (Karin Lundgren Kownacki)
11:20Uppskattad svettförlust i 50°C värme (Amitava Halder) (på engelska)
11:40Uttorkning: risk och strategier för rehydrering (Stephen Garland)
12:00Lunch
13:00Inomhusmiljö, termisk komfort och ISO standarden PMV/PPD (Karin Lundgren Kownacki)
13:30Kyla: integration av ISO standarden IREQ och Wind Chill med ClimApp (Kalev Kuklane)
14:00Kläders isoleringskrav (IREQ - ISO 11079) i kylan (-35 °C) och skillnad i termiska komfort mellan könen
(Jakob Petersson)
14:20Fika (korridoren utanför rum 243)
14:50Återkoppling och kommentarer om ClimApp: frågeformulär (Chuansi Gao, Jakob Petersson)
15:20Summering av dagen
15:30Frivillig programpunkt: Besök Klimatlaboratorium