lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkomna till vår Temadag 2019!

Laboratoriet för termisk miljö vid Lunds tekniska högskola i samverkan med FTF Arbetsmiljö bjuder in till årets temadag 2019

Tid: torsdagen den 14 november 2019 kl 09.30.
Plats: Rum 243, Plan 2, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund

Tema:
ClimApp, en mobil-app integrerad med internationella standarder, ger råd och varningar kring exponering för värme och kyla

Extrema väderhändelser som värmeböljor och perioder med extrem kyla är båda stora samhällsutmaningar. Klimatförändringarna ökar både frekvensen och intensiteten för dessa väderhändelser. Värme och kyla påverkar hälsa, komfort, välbefinnande och prestanda. Inverkan av värme och kyla på människors hälsa beror inte bara på klimatet utan också på individuella faktorer, såsom aktivitet, kläder, acklimatisering, fysisk kondition, ålder, kön,  etc. Denna temadag kommer att introducera ClimApp och det pågående EU projektet som integrerar ISO- och CEN-standarder i en mobil-app och relevanta studier. Den utvecklade appen ger varningar och råd kring värme och kyla för individer samt offentlig och privat sektor.

Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser är tyvärr begränsat. Anmäl dig därför så snart som möjligt för att försäkra dig om att få plats!

Chuansi Gao, universitetslektor (docent)
Klimatlab