lu.se

Institutionen för kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hitta hit

Kemicentrum har fem olika ingångar. Huvudentren, entré E i hus 3 når man från Getingevägen varifrån man kommer om man kör bil. Tar man bussen stannar denna på Sölvegatan.

Behöver du hjälp när du kommer fram till Kemicentrum, vänd dig till Informationsdisken.