lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskare

Vi erbjuder undervisning och seminarieverksamhet inom informationssökning, information management och publicering. Vi har regelbundet ett program för forskarseminarier varje termin och vi erbjuder kursen Scientific Information Management för alla doktorander en gång per termin. Utöver detta kan vi erbjuda skräddarsydda kurser och seminarier individuellt eller på gruppnivå.

 

Sidansvarig: