Studenter

Undervisning i informationskompetens

LTHs bibliotek erbjuder undervisning i informationssökning. Målet är att stärka studenternas förmåga att tänka och agera informationskompetent, i sina studier såväl som samhällsmedborgare.

Enligt Högskolelagen ska utbildning på grund- och avancerad nivå utveckla studentens förmåga att självständigt söka och värdera vetenskaplig information och förmågan att följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämne (Högskolelagen 1992:1434 § 8-9). Biblioteket kan i samarbete med institutionerna medverka till att högskolelagens mål uppfylls.

Vårt mål är en progression i undervisningen där studenterna genom tre undervisningssteg utvecklar ett allt mer medvetet och självständigt förhållningssätt till informationssökning och källkritik.

Steg 1
45 minuter. Lämplig för år 1

Undervisningstillfället innehåller grundläggande information om bibliotekets resurser och tjänster samt genomgång av sökprocessen med tyngdpunkt på att arbeta med sökord, källkritik och vetenskapliga artiklar.

Efter undervisningstillfället ska studenten
• känna till bibliotekets resurser
• kunna arbeta med sökord utifrån en sökfråga
• veta skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig artikel
• känna till varför det är viktigt att referera till källor

Undervisningen kan kombineras med workshop i datorsal då studenterna får möjlighet att omsätta föreläsningens innehåll i praktiken

Steg 2
45 minuter. Lämplig i anslutning till självständigt arbete, t ex rapportskrivning.

Undervisningstillfället innehåller en genomgång av sökprocessen med fokus på olika söktjänster och deras användningsområden, avancerad sökteknik och källkritik. Även referenshantering och akademisk hederlighet behandlas vid undervisningstillfället.

Efter undervisningstillfället ska studenten
• känna till skillnader i innehåll och användningsområde för olika söktjänster
• kunna använda avancerade söktekniker
• kunna kritiskt jämföra, granska och värdera informationskällor
• kunna förklara innebörden av akademisk hederlighet och hantera referenser korrekt

Undervisningen kan kombineras med workshop i datorsal då studenterna får möjlighet att omsätta föreläsningens innehåll i praktiken


Steg 1 och steg 2 kan kombineras i pass på 45 + 45 minuter

Steg 3
45 minuter. Lämplig inför examensarbete.

Undervisningstillfället innehåller fördjupad informationssökning i form av citeringssökning, blocksökning, ämnesordssökning och bevakning av sökningar.  Även sökprotokoll och referenshanteringsprogram behandlas vid undervisningstillfället.

Efter undervisningstillfället ska studenten
• kunna söka i citeringsdatabaser
• kunna använda sökhistorik och tesaurus
• kunna organisera och dokumentera sin sökprocess
• känna till och vid behov kunna använda ett referenshanteringsprogram

Undervisningen kan kombineras med workshop i datorsal då studenterna får möjlighet att omsätta föreläsningens innehåll i praktiken

Steg 2 och steg 3 kan kombineras i pass på 45 + 45 minuter
Föreläsningarna kan anpassas efter önskemål

BOKA UNDERVISNING GENOM ATT MAILA: bib@bibliotek.lth.se

 

Boka undervisning här

Vill du ha enskild handledning?

Boka en bibliotekarie

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-29