Skip to main content

Kursböcker

På Studiecentrum finns LTH:s kursböcker, både till utlån och som referensexemplar som du kan sitta och läsa på plats. Lånetiden på kursböcker är 14 dagar. Om ingen annan köar på boken, förnyas lånet automatiskt ytterligare fem gånger.

Studiecentrums bibliotek
 

Person sitter vid dator. Foto.

Elektroniska kursböcker

Page Manager: servicedesk@lu.se | 2022-04-08