Söka

LUBcat
Sök litteratur vid Lunds universitet (böcker, e-böcker och tidskrifter, ej artiklar).

Libris
Sök litteratur i alla svenska forskningsbibliotek samt en hel del större folkbibliotek.

LUBsearch
Sök artiklar, e-böcker, tidskrifter, böcker, databaser tillgängliga vid
Lunds universitet.
Här finns mer information (LUB:s webbplats).

Databaser A-Z
Alla databaser vid Lunds universitet.

Tidskrifter
E-tidskrifter, lokala tidskriftslistor, LUBITO.

Forskningsportalen
Sök bland Lunds universitets publikationer (artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, rapporter med mera). All universitetets forskningsinformation finns samlad i den gemensamma databasen  LUCRIS (Lund University Current Research Information System). I forskningsportalen finns förutom publikationer även information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter.

LUP Student Papers
I LUP Student Papers kan du hitta uppsatser och registrera ditt eget examensarbete.

 

 

Nya böcker

Listor på nya böcker vid våra bibliotek.

Inköpsförslag

Saknar du en bok på biblioteket? Lämna gärna ett inköpsförslag.

LUBITO

Beställ gratis vetenskapliga artiklar ur UB:s bestånd av tryckta tidskrifter. Leverans av pdf inom någon dag. (OBS! kräver Studentkonto/LUCAT-inloggning.)

Boka en bibliotekarie

Behöver du extra sökhjälp? Boka tid med en av våra bibliotekarier.

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-04-09