Skip to main content

Tips till dig som skriver

Här hittar du användbara länkar och resurser som kan hjälpa dig när du arbetar med din skrivuppgift.

Ordböcker

Om du vill veta hur ett ord stavas, böjs eller används kan du söka i Svenska Akademiens ordböcker. När du söker i Svenska Akademiens ordböcker söker du i tre ordböcker på en gång:

  • SAOL, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, är den inofficiella normen för stavning och böjning av svenska ord.
  • SO, Svensk ordbok, beskriver vad uppslagsorden betyder och hur de används.
  • SAOB, Svenska Akademiens ordbok, är en historisk ordbok och därför oftast inte intressant för dig som skriver vid LTH.

 Sök i Svenska Akademiens ordböcker

Behöver du mer hjälp med hur ett ord används och hur ord kombineras med andra ord rekommenderar vi boken Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. 2003. Stockholm: Norstedts.

Låna boken Svenskt språkbruk i LUBcat

Termbanker

Skrivregler och språkråd

Språkråd

Språkrådet är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar bland annat med språkrådgivning som gäller det svenska språket. Har du en språkfråga kan du prova att söka i Språkrådets frågelåda. Här hittar du svar på frågor som till exempel skillnaden mellan de och dem.

Språkrådets webbplats

Språkrådets frågelåda på webben

Svenska skrivregler

Har du skrivtekniska frågor, som till exempel hur kommatecken ska användas eller när du ska välja stor eller liten bokstav hittar du svaret i boken Svenska skrivregler.

Låna Svenska skrivregler i LUBcat

Klarspråk

Språkrådet arbetar även med klarspråk, det vill säga att skriva myndighetstexter på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråksråden finns sammanfattade i skriften Myndigheternas skrivregler utgiven av Språkrådet. Skriften riktar sig till alla som skriver inom myndigheter, kommuner och annan offentlig verksamhet. Många av råden används med fördel även för akademiska texter.

Om klarspråk på Språkrådets webbplats

Låna skriften Myndigheternas skrivregler i LUBcat

Akademiskt skrivande och skrivprocess

Nätbaserade kurser om akademiskt skrivande

Vid Lunds universitet finns två öppna nätbaserade kurser om akademiskt skrivande, en på svenska och en på engelska. Kurserna innehåller dels allmänna råd om hur du planerar ditt skrivande, dels mer specifika tips om disposition, struktur, språk och stil. 

Kurser om akademiskt skrivande på Biblioteken vid Lunds universitets webbplats

Skrivguiden

Skrivguiden är en webbplats där du som student kan få råd och tips om akademiskt skrivande och skrivprocess.

Skrivguidens webbplats

Svensk akademisk ordlista

I En svensk akademisk ordlista hittar du en uppräkning över vanliga akademiska ord.

En svensk akademisk ordlista

Frasbank

I Karolinska institutets frasbank kan du få tips på fraser som är användbara i den akademiska texten. Skriver du på engelska kan du få tips på fraser i Manchester Academic Phrasebank

Karolinska institutets frasbank

Manchester Academic Phrasebank

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2022-04-08