Jessica Nilsson

Bibliotekarie

Arbetar med tillgänglighetsfrågor och är ansvarig för Läs- och skrivstöd där du bland annat kan få hjälp med att få tillgång till talböcker och talsyntes.

Har ett fokus på kommunikation, samverkan och arbetsmiljöfrågor. Jobbar bland annat med UX-projekt för att förbättra bibliotekets service till användarna. Är redaktör på LTHin och arbetar med bibliotekets hemsida.

Du träffar mig också i informationsdisken på Biblioteket för arkitektur och design.

Kontakt

Kontakt

Jessica Nilsson
Bibliotekarie

jessica.nilsson@lth.lu.se

Telefon: +46 46- 222 15 52
Kontor: Studiecentrum 

 

 

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-09-07