Robin Gullstrand

Bibliotekarie

Jag delar min tjänst mellan LTH och Naturvetenskapliga fakulteten. 

På LTH hjälper jag till att bemanna lånedisken på Studiecentrums bibliotek samt arbeta med forskarstöd med särskild inriktning mot informationssökning, referenshantering och forskningsdatahantering. 

På Naturvetenskapliga fakulteten arbetar jag med ett digitaliseringsprojekt där en samling internationella kartor, etsningar och planscher från 1800- och 1900-talet beskrivs och görs tillgänglig via arkivdatabasen ALVIN. 

Kontakt

Robin Gullstrand
Bibliotekarie

robin.gullstrand@lth.lu.se

Telefon: +46 46 222 32 77
Kontor: Studiecentrum

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08