Skip to main content

Personal

Mikael Abrahamsson

Bibliotekarie

E-post: mikael.abrahamsson@math.lu.se
Kontor: Matematikcentrum

 • Bibliotekarie på Matematiska biblioteket
 • Arenagruppen för E-media, LUB

Jacob Branting

Tillförordnad avdelningschef

Epost: jacob.branting@lth.lu.se
Kontor: Studiecentrum

 • Budget-, personal-, och arbetsmiljöansvar
 • Chefsgruppen vid LTH Kansli
 • Samverkansgruppen, LUB

Linnea Dahlgren

Bibliotekarie

E-post: linnea.dahlgren@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 06 45
Kontor: Studiecentrum

 • Kontaktbibliotekarie V-husets bibliotek
 • Forskningsstöd
 • Mediafrågor

 

Hanna Dahlin

Bibliotekarie

E-post: hanna.dahlin@lth.lu.se
Telefon: +46 46 222 06 74
Kontor: A-huset

 • Kontaktbibliotekarie Biblioteket för arkitektur och design
 • Utveckling av biblioteksundervisning
 • Undervisning i ämnena arkitektur och design
 • Kontaktperson e-media
 • Test, utvärdering och inköp av e-böcker
 • Handledning i informationssökning, forskare och doktorander

  Anders Dunkler

  Biblioteksassistent

  E-post: anders.dunkler@math.lu.se
  Kontor: Matematikcentrum

  Robin Gullstrand

  Bibliotekarie

  E-post: robin.gullstrand@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 32 77
  Kontor: Studiecentrum

  • Forskarstöd
  • Forskningsdatahantering

  Emma-Lisa Hansson

  Bibliotekarie, tjänstledig

  Ola Hedbäck

  Bibliotekarie

  E-post: ola.hedback@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 04 77
  Kontor: E-huset

  • LUCRIS, granskning av publikationer
  • Katalogisering
  • Undervisning

  Ann-Catrin Johansson

  Bibliotekarie

  E-post: ann-catrin.johansson@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 34 28
  Kontor: Studiecentrum

  • Canvas
  • Utveckling av biblioteksundervisning
  • Undervisning
  • Läs- och skrivstöd
  • Infrastrukturgruppen för kompetensutveckling, LUB

  Andreas Karman

  Bibliotekarie

  E-post: andreas.karman@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 71 94
  Kontor: E-huset

  • Kontaktbibliotekarie E-husets bibliotek
  • Ansvarig LUCRIS LTH
  • Bibliometri
  • Forskarstöd
  • Fjärrlåneansvarig

  Viktor Klintberg

  Bibliotekarie, tjänstledig

  Maria Källqvist

  Språkpedagog

  E-post: maria.kallqvist@lth.lu.se
  Telefon: + 46 46 222 14 32
  Kontor: Genetikhuset

  • Undervisning akademiskt skrivande
  • Föreläsningar, workshops
  • Enskild handledning

  Jennifer Nilsson

  Bibliotekarie

  E-post: jennifer.nilsson@lth.lu.se
  Telefon: +46 738401305
  Kontor: Studiecentrum

  • Kontaktbibliotekarie Studiecentrums bibliotek
  • Kommunikationsfrågor
  • Webbredaktör
  • Utveckling av biblioteksrummet
  • User eXperience (UX)
  • Arenagruppen för användarservice, LUB

  Jessica Nilsson

  Bibliotekarie

  E-post: jessica.nilsson@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 15 52
  Kontor: Studiecentrum

  • Kommunikationsfrågor
  • Webbredaktör
  • Läs- och skrivstöd
  • Utveckling av biblioteksrummet
  • User eXperience (UX)
  • Expertgruppen Lässtöd/tillgänglighet, LUB
  • Infrastrukturgruppen för kommunikation, LUB

   

  Ebba Ruhe

  Bibliotekarie

  E-post: ebba.ruhe@math.lu.se
  Kontor: Matematikcentrum

  • Bibliotekarie Matematiska biblioteket

  Pernilla Tejera

  Bibliotekarie

  E-post: pernilla.tejera@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 32 04
  Kontor: Studiecentrum

  • Utveckling av biblioteksundervisning
  • Undervisning och nätbaserat lärande

  Ida Åström

  Projektkoordinator SI

  E-post: ida.astrom@lth.lu.se
  Telefon: +46 46 222 37 15
  Kontor: Studiecentrum

  • Samordnare SI-verksamheten LTH
  • Samordning, utbildning, fortbildning av SI-ledare och coacher