Maivor Hallén

Bibliotekschef

I min roll som bibliotekschef vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) leder jag arbetet vid LTH:s bibliotek och har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Jag ingår i chefsgruppen vid LTH:s kansli och samverkansgruppen för chefer inom biblioteksnätverket vid Lunds universitet med flera nätverk.

Jag är utbildad bibliotekarie och har arbetat som chef i många år, både i offentlig och privat sektor. Jag är nyfiken, kommunikativ och entreprenör till min läggning. Min ambition är att vara en engagerad och utvecklingsinriktad ledare. Jag vill att personalen ska känna motivation, arbetsglädje och delaktighet i arbetet. Jag vill ha en öppen dialog, stödja utveckling av nya idéer och reflektera över det vi gör.

Kontakt

Kontakt

Maivor Hallén
Bibliotekschef

maivor.hallen@lth.lu.se

Telefon: 046 222 41 44
Mobil: 0761280717
Kontor: Studiecentrum

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-09-07