Ann-Catrin Johansson

Bibliotekarie

Bibliotekarie som du träffar i informationsdisken på Studiecentrum där jag även har min arbetsplats.

Har fokus på studenter och grundutbildning i form av undervisning i bland annat informationssökning. Ansvarig för Läs- och skrivstöd, tillsammans med Jessica, och hjälper dig med att få tillgång till talböcker och talsyntesprogram.

Är för tillfället Canvas-koordinator vid LTH och stöttar LTH:s studenter och personal med lärplattformen och digital undervisning.

Är medlem i arbetsgruppen för kompetensutveckling inom Biblioteken vid Lunds universitet samt är dess representant i arbetsgruppen för kompetensutveckling inom bibliotek Lärosäten Syd.

Ann-Catrin Johansson. Foto.

Kontakt

Ann-Catrin Johansson
Bibliotekarie

ann-catrin.johansson@lth.lu.se

Telefon: +46 46 222 34 28
Kontor: Studiecentrum

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08