Matematiska biblioteket

Det här är ett specialbibliotek inom ämnena matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Här finns gott om studieplatser - allt från enskilda platser längs med fönstren till fåtöljer att sjunka ner i för en stunds läsning. I biblioteksmiljön finns även seminarierummet Sigma, ett flexibelt möblerat rum som när det inte är bokat för undervisning fungerar som studieplats för både enskilt arbete och grupparbete framför whiteboard. I våra hyllor hittar du kursböcker för hemlån och relevant ämneslitteratur i allt från endimensionell analys till sannolikhetsteori. Vi erbjuder också en stor mängd e-böcker och elektroniska tidskrifter inom ämnena. Bland våra övriga e-resurser finns databaser så som MathSciNet, en bibliografisk databas för matematik. Förutom att vara till för studenter, utgör detta bibliotek ett gediget forskningsbibliotek för de matematiska vetenskaperna. 

Öppettider

Måndag-torsdag 10.15-16.00
Fredag 10.15-13

Service och öppettider under sommaren

Kollage med foton från Matematiska biblioteket. Foto Johan Bävman.

Kontakt

Tel: 046-222 74 89 

E-post: bibliotek@math.lu.se
Besöksadress: Matematikcentrum, Sölvegatan 18A
Postadress: Box 118, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe 6

Två personer pratar med varandra i ett bibliotek. Foto av Johan Bävman.

Boka en bibliotekarie

Behöver du extra sökhjälp?

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08