Skip to main content

Forskningsdata

Är du mitt uppe i skrivandet av din forskningsansökan och undrar hur du ska formulera din datahanteringsplan (Data Management Plan, förkortat DMP)? Fler och fler forskningsfinansiärer ställer krav på en DMP som del i ansökan om forskningsmedel och därför erbjuder vi stöd i forskningsdatahantering. Boka oss för seminarier och workshops där du och dina kollegor får en genomgång i vad man bör tänka på inför DMP-arbetet. Det går även att boka enskild handledning där vi tillsammans tittar på DMP:n. 

En datahanteringsplan  hjälper dig att hantera dina data, så som att organisera, lagra och spara dem. Vi ger en introduktion till det som vanligen behöver beskrivas i en DMP och tipsar om användbara verktyg och länkar. Vi visar också Lunds universitets nya system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap. Gott om utrymme ges för att diskutera dina DMP-frågor. Ta gärna med dig din DMP eller ta tillfället i akt att börja formulera en.

Att avsätta tid för att skriva en bra DMP ger dig ett tillfälle att tänka igenom hur du skall organisera dina data och vad detta innebär i tid och pengar. Om du bifogar en DMP till din forskningsansökan visar du att du har tänkt igenom din datahantering och kan svara på frågor så som:
 

  • Vilken sorts data kommer du att samla in/skapa?
  • Finns det etiska frågor/aspekter att fundera över?
  • Vilken data ska återanvändas, delas och/eller bevaras?

Vår sida om datahanteringsplaner

Anmälan

Forskningsdata / Bring your DMP, or how to create a Data management plan for your research project

För anställda vid LTH.

Anmäl ditt intresse för kursen om forskningsdata via mail: bib@lth.lu.se

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2020-10-23